ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "تخلیه و لایروبی و حفر چاه"


تهران + تخلیه و لایروبی و حفر چاه + تشخیص ترکیدگی لوله + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + غرب تهران + شمال تهران + تبدیل توالت ایرانی به فرنگی (و بر عکس) + مرکز تهران +

تماس بگیرید

غرب – مرکز – شمال – ۶ صبح تا ۱۲ شب ( سعید شهیدی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

تشخیص ترکیدگی لوله + نصب و تعمیر فلاش تانک + رفع بوی بد فاضلاب + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + نصب و تعمیر توالت فرنگی + بوشهر + لوله بازکنی + تخلیه و لایروبی و حفر چاه +

تماس بگیرید

کل هر ( عبداله مسعودی پور )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

نقاشی ساختمان + تخلیه و لایروبی و حفر چاه + تشخیص ترکیدگی لوله + شرق تهران + مرکز تهران + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + شمال تهران + بنایی ساختمان + تبدیل توالت ایرانی به فرنگی (و بر عکس) + تهران +

تماس بگیرید

مرکز – شمال – شرق – 8 صبح تا 8 شب ( تیمور امامی پور )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
89%
:امتیاز کل

نصب و تعمیر فلاش تانک + شرق تهران + شمال تهران + نصب و تعمیر توالت فرنگی + تهران + تخلیه و لایروبی و حفر چاه +

تماس بگیرید

شمال – شرق – 10 صبح تا 12 شب ( مصطفی جباری رحیمیان )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
89%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

سمنان + نصب و تعمیر توالت فرنگی + تخلیه و لایروبی و حفر چاه + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + لوله بازکنی + تشخیص ترکیدگی لوله +

تماس بگیرید

کل سمنان ( اسماعیل یحیائی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

شرق تهران + تخلیه و لایروبی و حفر چاه + رفع بوی بد فاضلاب + تهران + جنوب تهران + شمال تهران + مرکز تهران + غرب تهران + لوله بازکنی +

تماس بگیرید

لوله بازکن تخصصی و فوق حرفه ای – کل تهران ( علی عباسی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
100%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

تخلیه و لایروبی و حفر چاه + گرگان +

تماس بگیرید

پیرخت

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
100%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

لوله کشی آب و نصب شیرآلات + قزوین + لوله بازکنی + تشخیص ترکیدگی لوله + رفع بوی بد فاضلاب + تخلیه و لایروبی و حفر چاه +

تماس بگیرید

کل قزوین ( صداقت باجلان )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

قم + لوله بازکنی + تخلیه و لایروبی و حفر چاه + رفع بوی بد فاضلاب +

تماس بگیرید

داخل شهر قم – ۶ صبح تا ۱۲ شب ( ابوالفضل مختاری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
100%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

رفع بوی بد فاضلاب + کرج + لوله بازکنی + تخلیه و لایروبی و حفر چاه +

تماس بگیرید

داخل شهر کرج – ۲۴ ساعته ( هاشم قراقیه )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تخلیه و لایروبی و حفر چاه + لوله بازکنی + قم +

تماس بگیرید

داخل شهر قم- ۲۴ ساعته ( اصغر محبی پور سهامی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
95%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
94%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

قم + تبدیل توالت ایرانی به فرنگی (و بر عکس) + نصب و تعمیر توالت فرنگی + تخلیه و لایروبی و حفر چاه + نصب و تعمیر فلاش تانک + تشخیص ترکیدگی لوله +

تماس بگیرید

کل قم – 8 صبح تا 6 عصر ( مهدی مختاری دقاق )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.