ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "تخلیه و لایروبی و حفر چاه"


لوله بازکنی + تخلیه و لایروبی و حفر چاه + قزوین + تشخیص ترکیدگی لوله +

تماس بگیرید

کل قزوین ( جمال باجلان )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

88%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
87%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
89%
:امتیاز کل

جنوب تهران + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + تهران + تخلیه و لایروبی و حفر چاه + تبدیل توالت ایرانی به فرنگی (و بر عکس) + شمال تهران + نصب و تعمیر توالت فرنگی + مرکز تهران + نصب و تعمیر فلاش تانک + غرب تهران + تشخیص ترکیدگی لوله +

تماس بگیرید

کل تهران به جز شرق ( اصغر صفی لو )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

تخلیه و لایروبی و حفر چاه + لوله بازکنی + کرج + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + نصب و تعمیر فلاش تانک +

تماس بگیرید

کل کرج ( خسرو ناصری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

100%
:نحوه برخورد
96%
:تخصص فنی
100%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
97%
:وقت شناسی
99%
:امتیاز کل

سمنان + نصب و تعمیر توالت فرنگی + تشخیص ترکیدگی لوله + لوله بازکنی + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + تخلیه و لایروبی و حفر چاه +

تماس بگیرید

کل سمنان ( اسماعیل یحیائی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

تخلیه و لایروبی و حفر چاه + مشهد +

تماس بگیرید

کل مشهد ( هادی عزیزی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
92%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
94%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

لوله بازکنی + تخلیه و لایروبی و حفر چاه + اردبیل + رفع بوی بد فاضلاب +

تماس بگیرید

کل اردبیل ( فرشید ایمانی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
93%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

لوله کشی آب و نصب شیرآلات + بنایی ساختمان + شرق تهران + مرکز تهران + تهران + تشخیص ترکیدگی لوله + تخلیه و لایروبی و حفر چاه + تبدیل توالت ایرانی به فرنگی (و بر عکس) + شمال تهران + نقاشی ساختمان +

تماس بگیرید

مرکز – شمال – شرق – 8 صبح تا 8 شب ( تیمور امامی پور )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
89%
:امتیاز کل

لوله کشی آب و نصب شیرآلات + لوله بازکنی + تشخیص ترکیدگی لوله + رفع بوی بد فاضلاب + تخلیه و لایروبی و حفر چاه + قزوین +

تماس بگیرید

کل قزوین ( صداقت باجلان )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

رفع بوی بد فاضلاب + تهران + مرکز تهران + تخلیه و لایروبی و حفر چاه + شمال تهران + شرق تهران + لوله بازکنی + غرب تهران + جنوب تهران +

تماس بگیرید

کل تهران ( علی عباسی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
100%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

نصب و تعمیر فلاش تانک + قم + نصب و تعمیر توالت فرنگی + تبدیل توالت ایرانی به فرنگی (و بر عکس) + تشخیص ترکیدگی لوله + تخلیه و لایروبی و حفر چاه +

تماس بگیرید

کل قم – 8 صبح تا 6 عصر ( مهدی مختاری دقاق )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

نصب و تعمیر فلاش تانک + تخلیه و لایروبی و حفر چاه + شمال تهران + تهران + شرق تهران + مرکز تهران + نصب و تعمیر توالت فرنگی +

تماس بگیرید

شمال – شرق – مرکز – 9 صبح تا 9 شب ( بهمن بداغی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
89%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

تخلیه و لایروبی و حفر چاه + نصب و تعمیر توالت فرنگی + شمال تهران + نصب و تعمیر فلاش تانک + تهران + شرق تهران +

تماس بگیرید

شمال – شرق – 10 صبح تا 12 شب ( مصطفی جباری رحیمیان )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
89%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.

Scroll Up