ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "تخلیه و لایروبی و حفر چاه"


تخلیه و لایروبی و حفر چاه + رفع بوی بد فاضلاب + قم + لوله بازکنی +

تماس بگیرید

داخل شهر قم – ۶ صبح تا ۱۲ شب ( ابوالفضل مختاری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
100%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

تخلیه و لایروبی و حفر چاه + لوله بازکنی + کرج + رفع بوی بد فاضلاب +

تماس بگیرید

داخل شهر کرج – ۲۴ ساعته ( هاشم قراقیه )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تهران + تخلیه و لایروبی و حفر چاه + شرق تهران + نصب و تعمیر توالت فرنگی + مرکز تهران + شمال تهران +

تماس بگیرید

شمال – شرق – مرکز – ۹ صبح تا ۹ شب ( بهمن بداغی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
89%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

قم + تخلیه و لایروبی و حفر چاه + لوله بازکنی +

تماس بگیرید

کل قم – ۲۴ ساعته ( رضا سهامی مجید )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تبدیل توالت ایرانی به فرنگی (و بر عکس) + رفع بوی بد فاضلاب + کرج + لوله بازکنی + نصب و تعمیر توالت فرنگی + تخلیه و لایروبی و حفر چاه + نصب و تعمیر فلاش تانک +

تماس بگیرید

کرج و اطراف ( محمد رضایی قراقیه )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

94%
:نحوه برخورد
98%
:تخصص فنی
88%
:تمیز کار بودن
87%
:ارائه فاکتور
87%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

تشخیص ترکیدگی لوله + لوله بازکنی + نصب و تعمیر توالت فرنگی + تخلیه و لایروبی و حفر چاه + سمنان + لوله کشی آب و نصب شیرآلات +

تماس بگیرید

کل سمنان ( اسماعیل یحیائی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

تخلیه و لایروبی و حفر چاه + گرگان +

تماس بگیرید

پیرخت

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
100%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

لوله بازکنی + رفع بوی بد فاضلاب + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + تخلیه و لایروبی و حفر چاه + قزوین + تشخیص ترکیدگی لوله +

تماس بگیرید

کل قزوین ( صداقت باجلان )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

لوله کشی آب و نصب شیرآلات + تبدیل توالت ایرانی به فرنگی (و بر عکس) + تهران + تخلیه و لایروبی و حفر چاه + نصب و تعمیر فلاش تانک + نصب و تعمیر توالت فرنگی + مرکز تهران + شمال تهران + غرب تهران + تشخیص ترکیدگی لوله + جنوب تهران +

تماس بگیرید

کل تهران به جز شرق ( اصغر صفی لو )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

تخلیه و لایروبی و حفر چاه + قم + لوله بازکنی +

تماس بگیرید

داخل شهر قم- ۲۴ ساعته ( اصغر محبی پور سهامی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
95%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
94%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

جنوب تهران + تبدیل توالت ایرانی به فرنگی (و بر عکس) + تعمیر شوفاژ + مرکز تهران + تخلیه و لایروبی و حفر چاه + شمال تهران + ایزوگام و قیرگونی و آسفالت + تهران + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + غرب تهران + تشخیص ترکیدگی لوله +

تماس بگیرید

کل تهران به جز شرق – ۶ صبح تا ۱۲ شب ( نادر حسنی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

نصب و تعمیر فلاش تانک + تخلیه و لایروبی و حفر چاه + کرج + لوله بازکنی +

تماس بگیرید

کل کرج ( خسرو ناصری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

100%
:نحوه برخورد
96%
:تخصص فنی
100%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
97%
:وقت شناسی
99%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.