ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "تخلیه و لایروبی و حفر چاه"


شمال تهران + تبدیل توالت ایرانی به فرنگی (و بر عکس) + تعمیر شوفاژ + تهران + تخلیه و لایروبی و حفر چاه + غرب تهران + جنوب تهران + مرکز تهران + تشخیص ترکیدگی لوله + ایزوگام و قیرگونی و آسفالت + لوله کشی آب و نصب شیرآلات +

تماس بگیرید

کل تهران به جز شرق – ۶ صبح تا ۱۲ شب ( نادر حسنی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

تبدیل توالت ایرانی به فرنگی (و بر عکس) + نصب و تعمیر فلاش تانک + قم + نصب و تعمیر توالت فرنگی + تشخیص ترکیدگی لوله + تخلیه و لایروبی و حفر چاه +

تماس بگیرید

کل قم – 8 صبح تا 6 عصر ( مهدی مختاری دقاق )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

لوله بازکنی + کرج + رفع بوی بد فاضلاب + نصب و تعمیر توالت فرنگی + تبدیل توالت ایرانی به فرنگی (و بر عکس) + تخلیه و لایروبی و حفر چاه +

تماس بگیرید

داخل شهر کرج – ۸ صبح تا ۱ بامداد ( محمد جعفری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

نصب و تعمیر فلاش تانک + لوله بازکنی + رفع بوی بد فاضلاب + تبدیل توالت ایرانی به فرنگی (و بر عکس) + کرج + نصب و تعمیر توالت فرنگی + تخلیه و لایروبی و حفر چاه +

تماس بگیرید

کرج و اطراف ( محمد رضایی قراقیه )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

94%
:نحوه برخورد
98%
:تخصص فنی
88%
:تمیز کار بودن
87%
:ارائه فاکتور
87%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

لوله بازکنی + قم + تخلیه و لایروبی و حفر چاه +

تماس بگیرید

کل قم – ۲۴ ساعته ( رضا سهامی مجید )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

قزوین + رفع بوی بد فاضلاب + تخلیه و لایروبی و حفر چاه + تشخیص ترکیدگی لوله + لوله بازکنی +

تماس بگیرید

کل قزوین – ۲۴ ساعته ( یوسف باجلان )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

لوله کشی آب و نصب شیرآلات + تخلیه و لایروبی و حفر چاه + سمنان + لوله بازکنی + نصب و تعمیر توالت فرنگی + تشخیص ترکیدگی لوله +

تماس بگیرید

کل سمنان – ۲۴ ساعته ( اسماعیل یحیائی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

نصب و تعمیر فلاش تانک + تخلیه و لایروبی و حفر چاه + تهران + تبدیل توالت ایرانی به فرنگی (و بر عکس) + جنوب تهران + تشخیص ترکیدگی لوله + مرکز تهران + نصب و تعمیر توالت فرنگی + شمال تهران + غرب تهران + لوله کشی آب و نصب شیرآلات +

تماس بگیرید

کل تهران به جز شرق ( اصغر صفی لو )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

رفع بوی بد فاضلاب + قم + تخلیه و لایروبی و حفر چاه + لوله بازکنی +

تماس بگیرید

داخل شهر قم – ۶ صبح تا ۱۲ شب ( ابوالفضل مختاری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
100%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

کرج + رفع بوی بد فاضلاب + لوله بازکنی + تخلیه و لایروبی و حفر چاه +

تماس بگیرید

داخل شهر کرج – ۲۴ ساعته ( هاشم قراقیه )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

بوشهر + رفع بوی بد فاضلاب + تشخیص ترکیدگی لوله + تخلیه و لایروبی و حفر چاه + لوله بازکنی + نصب و تعمیر توالت فرنگی + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + نصب و تعمیر فلاش تانک +

تماس بگیرید

کل هر ( عبداله مسعودی پور )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

مرکز تهران + تهران + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + شمال تهران + تخلیه و لایروبی و حفر چاه + تبدیل توالت ایرانی به فرنگی (و بر عکس) + تشخیص ترکیدگی لوله + غرب تهران +

تماس بگیرید

غرب – مرکز – شمال – ۶ صبح تا ۱۲ شب ( سعید شهیدی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.