ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "تخلیه و لایروبی و حفر چاه"


تشخیص ترکیدگی لوله + قزوین + لوله بازکنی + تخلیه و لایروبی و حفر چاه +

تماس بگیرید

کل قزوین و حومه – ۶ صبح تا ۱۲ شب ( جمال باجلان )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

96%
:نحوه برخورد
95%
:تخصص فنی
95%
:تمیز کار بودن
94%
:ارائه فاکتور
94%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

نصب و تعمیر فلاش تانک + نصب و تعمیر توالت فرنگی + مرکز تهران + لوله بازکنی + رفع بوی بد فاضلاب + شمال تهران + تخلیه و لایروبی و حفر چاه + تهران +

تماس بگیرید

نصب فلاش تانک انجام نمیشود – شمال – مرکز – ۱۰ صبح تا ۹ شب ( سیدجواد موسوی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

93%
:نحوه برخورد
92%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

تخلیه و لایروبی و حفر چاه + کرج + نصب و تعمیر فلاش تانک + لوله بازکنی +

تماس بگیرید

کل کرج – ۲۴ ساعته ( خسرو ناصری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

100%
:نحوه برخورد
96%
:تخصص فنی
100%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
97%
:وقت شناسی
97%
:امتیاز کل

رفع بوی بد فاضلاب + لوله بازکنی + کرج + نصب و تعمیر توالت فرنگی + تبدیل توالت ایرانی به فرنگی (و بر عکس) + تخلیه و لایروبی و حفر چاه +

تماس بگیرید

داخل شهر کرج – ۸ صبح تا ۱ بامداد ( محمد جعفری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

97%
:نحوه برخورد
97%
:تخصص فنی
96%
:تمیز کار بودن
95%
:ارائه فاکتور
95%
:وقت شناسی
96%
:امتیاز کل

شرق تهران + تخلیه و لایروبی و حفر چاه + نصب و تعمیر توالت فرنگی + تهران + شمال تهران +

تماس بگیرید

شمال – شرق – ۱۰ صبح تا ۱۲ شب ( مصطفی جباری رحیمیان )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

97%
:نحوه برخورد
95%
:تخصص فنی
95%
:تمیز کار بودن
96%
:ارائه فاکتور
97%
:وقت شناسی
96%
:امتیاز کل

لوله بازکنی + رفع بوی بد فاضلاب + تبدیل توالت ایرانی به فرنگی (و بر عکس) + نصب و تعمیر توالت فرنگی + نصب و تعمیر فلاش تانک + کرج + تخلیه و لایروبی و حفر چاه +

تماس بگیرید

کرج و اطراف – ۲۴ ساعته ( محمد رضایی قراقیه )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

94%
:نحوه برخورد
98%
:تخصص فنی
88%
:تمیز کار بودن
87%
:ارائه فاکتور
87%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

تشخیص ترکیدگی لوله + تبدیل توالت ایرانی به فرنگی (و بر عکس) + مرکز تهران + شمال تهران + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + غرب تهران + تهران + تخلیه و لایروبی و حفر چاه +

تماس بگیرید

غرب – مرکز – شمال – ۶ صبح تا ۱۲ شب ( سعید شهیدی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

شرق تهران + تخلیه و لایروبی و حفر چاه + لوله بازکنی + مرکز تهران + غرب تهران + رفع بوی بد فاضلاب + شمال تهران + جنوب تهران + تهران +

تماس بگیرید

لوله بازکن تخصصی – کل تهران – ۲۴ ساعته ( علی عباسی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
100%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
96%
:امتیاز کل

تخلیه و لایروبی و حفر چاه + لوله بازکنی + رفع بوی بد فاضلاب + تشخیص ترکیدگی لوله + قزوین +

تماس بگیرید

کل قزوین – ۲۴ ساعته ( یوسف باجلان )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

96%
:نحوه برخورد
95%
:تخصص فنی
95%
:تمیز کار بودن
94%
:ارائه فاکتور
94%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

تخلیه و لایروبی و حفر چاه + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + تشخیص ترکیدگی لوله + جنوب تهران + تبدیل توالت ایرانی به فرنگی (و بر عکس) + مرکز تهران + غرب تهران + نصب و تعمیر فلاش تانک + شمال تهران + نصب و تعمیر توالت فرنگی + تهران +

تماس بگیرید

کل تهران به جز شرق – ۲۴ ساعته ( اصغر صفی لو )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

تشخیص ترکیدگی لوله + لوله بازکنی + تهران + غرب تهران + مرکز تهران + رفع بوی بد فاضلاب + شمال تهران + تخلیه و لایروبی و حفر چاه +

تماس بگیرید

شمال – غرب – مرکز – ۷ صبح تا ۱۲ شب ( حمید طالبی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

رفع بوی بد فاضلاب + لوله بازکنی + جنوب تهران + غرب تهران + تهران + شرق تهران + مرکز تهران + تخلیه و لایروبی و حفر چاه + شمال تهران + شهر قدس +

تماس بگیرید

کل تهران – ۲۴ ساعته (غلامرضا کیانی راد)

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.