ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "تخلیه و لایروبی و حفر چاه"


گرگان + تخلیه و لایروبی و حفر چاه +

تماس بگیرید

شافعی

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
100%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

سمنان + لوله بازکنی + تشخیص ترکیدگی لوله + تخلیه و لایروبی و حفر چاه + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + نصب و تعمیر توالت فرنگی +

تماس بگیرید

کل سمنان ( اسماعیل یحیائی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

قم + لوله بازکنی + تخلیه و لایروبی و حفر چاه + لوله کشی آب و نصب شیرآلات +

تماس بگیرید

داخل شهر قم ( اصغر محبی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
95%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
94%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

جنوب تهران + تخلیه و لایروبی و حفر چاه + تهران + مرکز تهران + تبدیل توالت ایرانی به فرنگی (و بر عکس) + نصب و تعمیر فلاش تانک + غرب تهران + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + نصب و تعمیر توالت فرنگی + تشخیص ترکیدگی لوله + شمال تهران +

تماس بگیرید

کل تهران به جز شرق ( اصغر صفی لو )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

تهران + شمال تهران + تخلیه و لایروبی و حفر چاه + نصب و تعمیر توالت فرنگی + نصب و تعمیر فلاش تانک + مرکز تهران + شرق تهران +

تماس بگیرید

شمال – شرق – مرکز – 9 صبح تا 9 شب ( بهمن بداغی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
89%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

گرگان + تخلیه و لایروبی و حفر چاه +

تماس بگیرید

پیرخت

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
100%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

شرق تهران + شمال تهران + نصب و تعمیر توالت فرنگی + تهران + تخلیه و لایروبی و حفر چاه + نصب و تعمیر فلاش تانک +

تماس بگیرید

شمال – شرق – 10 صبح تا 12 شب ( مصطفی جباری رحیمیان )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
89%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

تخلیه و لایروبی و حفر چاه + لوله بازکنی + تشخیص ترکیدگی لوله + قزوین +

تماس بگیرید

کل قزوین ( جمال باجلان )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

88%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
87%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
89%
:امتیاز کل

تبدیل توالت ایرانی به فرنگی (و بر عکس) + تهران + تشخیص ترکیدگی لوله + شمال تهران + غرب تهران + مرکز تهران + تخلیه و لایروبی و حفر چاه + نصب و تعمیر فلاش تانک + لوله کشی آب و نصب شیرآلات +

تماس بگیرید

غرب – مرکز – شمال – 5 عصر تا 12 شب ( سعید شهیدی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

قم + تخلیه و لایروبی و حفر چاه + رفع بوی بد فاضلاب + لوله بازکنی +

تماس بگیرید

داخل شهر قم ( ابوالفضل مختاری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
100%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

غرب تهران + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + شمال تهران + نصب و تعمیر توالت فرنگی + تشخیص ترکیدگی لوله + جنوب تهران + مرکز تهران + تهران + تخلیه و لایروبی و حفر چاه +

تماس بگیرید

کل تهران به جز شرق ( وحید پویان نژاد )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
90%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

لوله بازکنی + نصب و تعمیر توالت فرنگی + تخلیه و لایروبی و حفر چاه + تهران + مرکز تهران + نصب و تعمیر فلاش تانک + شمال تهران + رفع بوی بد فاضلاب +

تماس بگیرید

شمال – مرکز ( سیدجواد موسوی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

93%
:نحوه برخورد
92%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
96%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.

Scroll Up