ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "کاور مبل"


شرق تهران + نجاری + کاور مبل + غرب تهران + تهران + جنوب تهران + تعمیر مبل + شمال تهران + مرکز تهران +

تماس بگیرید

کل تهران – ۹ صبح تا ۱۰ شب ( احسان حسن زاده پندداری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

کاور مبل + نجاری + اصفهان + تعمیر مبل +

تماس بگیرید

داخل شهر اصفهان – ۹ صبح تا ۹ شب ( محمدرضا صفاری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

غرب تهران + کاور مبل + تهران + مرکز تهران + شمال تهران + شرق تهران + جنوب تهران +

تماس بگیرید

کل تهران – ۹ صبح تا ۹ شب ( محمدرضا دستگردرستمی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

کاور مبل + شمال تهران + تهران + غرب تهران + شرق تهران + مرکز تهران + جنوب تهران +

تماس بگیرید

کل تهران – 8 صبح تا 10 شب ( علی حیدری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

جنوب تهران + مرکز تهران + غرب تهران + تعمیر مبل + تهران + کاور مبل + شمال تهران + کابینت سازی + شرق تهران +

تماس بگیرید

فقط رنگ و رویه کوبی – کل تهران – ۸ صبح تا ۱۰ شب ( علی اسکندری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

مرکز تهران + تهران + شرق تهران + جنوب تهران + شمال تهران + غرب تهران + کاور مبل +

تماس بگیرید

کل تهران – ۸ صبح تا ۱۰ شب ( عرفان محمدی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.