ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "شیشه بری"


شمال تهران + شیشه بری + تعمیر و سرویس درب های اتومات پارکینگی + تهران +

تماس بگیرید

شمال تهران – ۸ صبح تا ۸ شب ( جعفر بختیاری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
92%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
93%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

شیشه بری + تهران + غرب تهران + شمال تهران +

تماس بگیرید

غرب – شمال – ۶ صبح تا ۱۲ شب ( مجید صفری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

جنوب تهران + شمال تهران + شیشه بری + مرکز تهران + تهران + غرب تهران +

تماس بگیرید

کل تهران به جز شرق – ۱۰ صبح تا ۱۰ شب ( جلال محمدپور )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
99%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
96%
:امتیاز کل

نصب و تعمیر و سرویس درب شیشه ای اتومات و معمولی + شرق تهران + مرکز تهران + جنوب تهران + تهران + شیشه بری + شمال تهران + غرب تهران +

تماس بگیرید

درب شیشه ای اتومات انجام نمیشود – کل تهران – ۸ صبح تا ۱۰ شب ( پرویز پروستان )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
93%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

اصفهان + شیشه بری +

تماس بگیرید

داخل شهر اصفهان – ۹ صبح تا ۸ شب ( ابراهیم محسنی کرهرودی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

شرق تهران + جنوب تهران + نصب و تعمیر و سرویس درب شیشه ای اتومات و معمولی + تهران + مرکز تهران + شیشه بری +

تماس بگیرید

شرق – مرکز – جنوب – ۸ صبح تا ۸ شب ( علیرضا روشن )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
93%
:تخصص فنی
94%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

نصب و تعمیر و سرویس درب شیشه ای اتومات و معمولی + مرکز تهران + تهران + شیشه بری + شمال تهران +

تماس بگیرید

شمال – مرکز – ۸ صبح تا ۸ شب ( وحید صفری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

95%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
94%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.