ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "شیشه بری"


نصب و تعمیر و سرویس درب شیشه ای اتومات و معمولی + جنوب تهران + مرکز تهران + شیشه بری + غرب تهران + شمال تهران + شرق تهران + تهران +

تماس بگیرید

کل تهران – 9 صبح تا 9 شب ( شهاب بیضائی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تهران + شرق تهران + شمال تهران + شیشه بری +

تماس بگیرید

شرق – شمال ( مجید صفری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

نصب و تعمیر و سرویس درب شیشه ای اتومات و معمولی + مرکز تهران + شیشه بری + شمال تهران + تهران + جنوب تهران + غرب تهران + شرق تهران +

تماس بگیرید

کل تهران ( وحید صفری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

95%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
94%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

شیشه بری + اصفهان +

تماس بگیرید

داخل شهر اصفهان – 8 صبح تا 10 شب ( حسین نصیری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

شمال تهران + شیشه بری + تهران + مرکز تهران + جنوب تهران + غرب تهران + شرق تهران +

تماس بگیرید

کل تهران – ۸ صبح تا ۸ شب ( اسماعیل رضوانی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
90%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

مرکز تهران + غرب تهران + شیشه بری + تهران + شمال تهران + جنوب تهران +

تماس بگیرید

سکوریت انجام نمیشود – کل تهران به جز شرق ( جلال محمدپور )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
99%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
96%
:امتیاز کل

شیشه بری + اسلامشهر + قم + مرکز تهران + جنوب تهران + شرق تهران + نصب و تعمیر و سرویس درب شیشه ای اتومات و معمولی + تهران + قزوین + گرگان + غرب تهران + رشت + ساری + شمال تهران + کرج +

تماس بگیرید

تهران – کرج ( پرویز پروستان )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
93%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تهران + شیشه بری +

تماس بگیرید

شمال – غرب – 10 صبح تا 8 شب ( احمدرضا عسگری سیجانی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

شیشه بری + مرکز تهران + تهران + شرق تهران + جنوب تهران +

تماس بگیرید

شرق – مرکز – جنوب ( علیرضا روشن )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
93%
:تخصص فنی
94%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تهران + شمال تهران + شیشه بری +

تماس بگیرید

شمال تهران ( جعفر بختیاری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
92%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
93%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.

  • هنوز هیچ مطلب محبوبی وجود ندارد.
Scroll Up