ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "شیشه بری"


مرکز تهران + شمال تهران + تهران + جنوب تهران + شیشه بری + غرب تهران + شرق تهران +

تماس بگیرید

کل تهران – ۸ صبح تا ۸ شب ( اسماعیل رضوانی نیگابادی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
90%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

شیشه بری + مرکز تهران + تهران + شرق تهران + جنوب تهران +

تماس بگیرید

شرق – مرکز – جنوب ( علیرضا روشن )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
93%
:تخصص فنی
94%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

شیشه بری + شمال تهران + تهران +

تماس بگیرید

شمال تهران ( جعفر بختیاری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
92%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
93%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

شیشه بری + تهران +

تماس بگیرید

شمال – غرب – 10 صبح تا 8 شب ( احمدرضا عسگری سیجانی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

شمال تهران + کرج + ساری + مرکز تهران + نصب و تعمیر و سرویس درب شیشه ای اتومات و معمولی + غرب تهران + اسلامشهر + جنوب تهران + گرگان + قم + تهران + شیشه بری + رشت + شرق تهران + قزوین +

تماس بگیرید

تهران – کرج ( پرویز پروستان )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
93%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

شمال تهران + جنوب تهران + غرب تهران + مرکز تهران + تهران + نصب و تعمیر و سرویس درب شیشه ای اتومات و معمولی + شیشه بری + شرق تهران +

تماس بگیرید

کل تهران ( وحید صفری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

95%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
94%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

شیشه بری + اصفهان +

تماس بگیرید

داخل شهر اصفهان – ۹ صبح تا ۸ شب ( ابراهیم محسنی کرهرودی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

شیشه بری + اصفهان +

تماس بگیرید

داخل شهر اصفهان – ۸ صبح تا ۹ شب ( جواد کریمی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

اصفهان + شیشه بری +

تماس بگیرید

داخل شهر اصفهان – 8 صبح تا 10 شب ( حسین نصیری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تهران + شمال تهران + غرب تهران + شیشه بری + مرکز تهران + جنوب تهران +

تماس بگیرید

سکوریت انجام نمیشود – کل تهران به جز شرق ( جلال محمدپور )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
99%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
96%
:امتیاز کل

شرق تهران + شمال تهران + تهران + شیشه بری +

تماس بگیرید

شرق – شمال ( مجید صفری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.

Scroll Up