ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "شرق تهران"


شرق تهران + شمال تهران + سرویس کولر + ا + نصب کولر + تعمیر کولر + تهران +

تماس بگیرید

شمال شرق تهران ( یوسف ربانی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
93%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
93%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

شمال تهران + حمل نخاله و حمل مصالح + شرق تهران + مرکز تهران + جنوب تهران + تهران + غرب تهران +

تماس بگیرید

کل تهران ( رضا زارعی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
90%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

شمال تهران + تهران + مرکز تهران + جنوب تهران + غرب تهران + شرق تهران +

تماس بگیرید

علیرضا اسماعیل زاده ( 3 تن تا 50 تن )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
100%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

غرب تهران + جنوب تهران + مرکز تهران + شرق تهران + شمال تهران + تهران +

تماس بگیرید

کل تهران ( رضا ناطقی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تهران + جنوب تهران + شرق تهران + غرب تهران + شمال تهران + مرکز تهران +

تماس بگیرید

آرش موسیوند

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

شرق تهران + شمال تهران + جنوب تهران + مرکز تهران + سرویس کولر گازی + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + تعمیر کولر گازی + تهران +

تماس بگیرید

نصب انجام نمی شود – کل تهران به جز غرب – ۸ صبح تا ۱۰ شب ( محمد اشتیاقی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

شرق تهران + جنوب تهران + تهران +

تماس بگیرید

غلامرضا مرادی

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

تعمیر مبل + شرق تهران + تهران +

تماس بگیرید

شرق تهران ( کریم دانشمندی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
92%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
93%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

شرق تهران + تهران + شمال تهران +

تماس بگیرید

شمال – شرق ( علی سبزه زاده )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
89%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
89%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

تهران + شرق تهران +

تماس بگیرید

شرق تهران ( حمید شهسواری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

شمال تهران + جنوب تهران + مرکز تهران + تهران + غرب تهران + شرق تهران +

تماس بگیرید

10 تن کفی تا 100 تن ( محمد اسماعیلی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

93%
:نحوه برخورد
94%
:تخصص فنی
95%
:تمیز کار بودن
95%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
93%
:امتیاز کل

مرکز تهران + قزوین + تهران + قم + رشت + ساری + جنوب تهران + شرق تهران + غرب تهران + کاور مبل + شمال تهران +

تماس بگیرید

کل تهران – 9 صبح تا 9 شب ( محمدرضا دستگردرستمی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.

Scroll Up