ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "شرق تهران"


غرب تهران + شرق تهران + تهران + شمال تهران +

تماس بگیرید

فقط سکوریت انجام میشود – شمال – شرق – غرب ( قاسم پردستان )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

93%
:نحوه برخورد
94%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
93%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

شرق تهران + غرب تهران + تهران + مرکز تهران + شمال تهران + جنوب تهران +

تماس بگیرید

کل تهران – 2 عصر تا 9 شب ( محمدجواد گلشنی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

مرکز تهران + تهران + شمال تهران + جنوب تهران + شرق تهران + غرب تهران +

تماس بگیرید

خرده کاری انجام نمیشود – کل تهران – 9 صبح تا 9 شب ( بهزاد فیروزی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
89%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

شرق تهران + مرکز تهران + تهران + شمال تهران + سمپاشی منازل و اماکن + غرب تهران + جنوب تهران +

تماس بگیرید

کل تهران ( محسن فروهر )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تهران + شرق تهران + شمال تهران +

تماس بگیرید

شمال و شرق تهران ( بهنام اسدزاده )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

مرکز تهران + غرب تهران + حمل نخاله و حمل مصالح + تهران + شمال تهران + جنوب تهران + شرق تهران +

تماس بگیرید

خاور و نیسان – کل تهران – ۶ صبح تا ۲ بامداد ( موسی حبیبی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

شمال تهران + تهران + مرکز تهران + شرق تهران +

تماس بگیرید

محمد نگاری ( شرق و شمال تهران – 24 ساعته )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
96%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
93%
:امتیاز کل

شرق تهران + تهران +

تماس بگیرید

شرق تهران – چرخگیردار ( محمود وجدانی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

85%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
90%
:ارائه فاکتور
80%
:وقت شناسی
84%
:امتیاز کل

شرق تهران + مرکز تهران + جنوب تهران + غرب تهران + شمال تهران + تهران +

تماس بگیرید

کل تهران – 8 صبح تا 10 شب ( شرکت پاکان آئین سرویس )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

لوله کشی آب و نصب شیرآلات + شرق تهران + نصب و تعمیر فلاش تانک + شمال تهران + جنوب تهران + مرکز تهران + نصب و تعمیر توالت فرنگی + غرب تهران + تهران +

تماس بگیرید

کل تهران – ۹ صبح تا ۹ شب ( سعید فقانپورساسی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

شرق تهران + شمال تهران + تهران +

تماس بگیرید

شمال – شرق ( میلاد جمالی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
93%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

غرب تهران + شمال تهران + ایزوگام و قیرگونی و آسفالت + شرق تهران + تهران +

تماس بگیرید

شمال – شرق – غرب – ۸ صبح تا ۶ عصر ( مهدی محسنی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
89%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.