ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "تابلو سازی"


تهران + جنوب تهران + شمال تهران + غرب تهران + شرق تهران + مرکز تهران + تابلو سازی +

تماس بگیرید

کل تهران – 9 صبح تا 9 شب ( مسعود داودی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تابلو سازی + گلبهار + مکانیک سیار +

تماس بگیرید

تست ۲۹۹۱

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.