ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "نصب و تعمیر آیفون تصویری و معمولی"


شمال تهران + مرکز تهران + شرق تهران + جنوب تهران + غرب تهران + نصب و تعمیر آیفون تصویری و معمولی + تهران +

تماس بگیرید

کل تهران – ۲۴ ساعته ( فرشاد کرمی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

94%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
95%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

شیراز + نصب و تعمیر آیفون تصویری و معمولی +

تماس بگیرید

فقط آیفون تصویری – خیابان قصردشت تا شهرک گلستان – ۸ صبح تا ۹ شب ( امین اکبرپور شیرازی حقیقت )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

شمال تهران + تهران + نصب و تعمیر دزدگیر ساختمان و اماکن + تعمیر و سرویس کرکره برقی + نصب کرکره برقی + نصب درب های اتومات پارکینگی + تعمیر و سرویس درب های اتومات پارکینگی + شرق تهران + نصب و تعمیر آیفون تصویری و معمولی + نصب و تعمیر دوربین مداربسته +

تماس بگیرید

شمال – شرق – 9 صبح تا 8 شب ( حسین جوادی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
92%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

نصب و تعمیر دوربین مداربسته + اصفهان + نصب و تعمیر دزدگیر ساختمان و اماکن + نصب و تعمیر آیفون تصویری و معمولی +

تماس بگیرید

داخل شهر اصفهان – ۸ صبح تا ۱۰ شب ( امین اکبری حسین آبادی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تهران + نصب و تعمیر آیفون تصویری و معمولی + شرق تهران + شمال تهران + مرکز تهران +

تماس بگیرید

شمال – شرق – مرکز – 9 صبح تا 9 شب ( مهدی آجیلیان طهرانی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

مشهد + نصب و تعمیر آیفون تصویری و معمولی +

تماس بگیرید

آیفون صوتی تعمیر نمیشود – کل مشهد – ۸ صبح تا ۱۰ شب ( سجاد کاوسی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

نصب و تعمیر آیفون تصویری و معمولی + مشهد + سیم کشی و برق کشی +

تماس بگیرید

کل مشهد – 9 صبح تا 9 شب ( محمد قلوانی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

کرج + غرب تهران + نصب و تعمیر دزدگیر ساختمان و اماکن + سیم کشی و برق کشی + تعمیر و سرویس درب های اتومات پارکینگی + نصب و تعمیر هود آشپزخانه + نصب درب های اتومات پارکینگی + نصب و تعمیر آیفون تصویری و معمولی + تعمیر ماشین لباسشویی + نصب و تعمیر دوربین مداربسته + تهران +

تماس بگیرید

کل کرج – غرب تهران – ۸ صبح تا ۸ شب ( عبدالصمد صادقی سطری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

سرویس کولر + تعمیر کولر + نصب و تعمیر آیفون تصویری و معمولی + تعمیر و سرویس درب های اتومات پارکینگی + تعمیر کولر آبی + سرویس کولر آبی + نصب و تعمیر دوربین مداربسته + نصب کولر + غرب تهران + نصب کرکره برقی + نصب درب های اتومات پارکینگی + نصب کولر آبی + تعمیر و سرویس کرکره برقی + سیم کشی و برق کشی + تهران + نصب و تعمیر دزدگیر ساختمان و اماکن +

تماس بگیرید

غرب – شمال غرب – ۸ صبح تا ۱۰ شب ( مرتضی مودبی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

شمال تهران + مرکز تهران + نصب و تعمیر آیفون تصویری و معمولی + سرویس کولر آبی + شرق تهران + نصب کولر آبی + نصب کولر + سیم کشی و برق کشی + تعمیر کولر + تهران + نصب و تعمیر دزدگیر ساختمان و اماکن + سرویس کولر + نصب و تعمیر دوربین مداربسته + تعمیر کولر آبی +

تماس بگیرید

شمال – شرق – مرکز – ۹ صبح تا ۹ شب ( حامد محمدی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

96%
:نحوه برخورد
96%
:تخصص فنی
95%
:تمیز کار بودن
96%
:ارائه فاکتور
94%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

نصب و تعمیر دزدگیر ساختمان و اماکن + سیم کشی و برق کشی + نصب و تعمیر آیفون تصویری و معمولی + کرج + نصب و تعمیر دوربین مداربسته +

تماس بگیرید

کل کرج – ۸ صبح تا ۷ شب ( وحید قدیمی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تهران + نصب و تعمیر آیفون تصویری و معمولی + سیم کشی و برق کشی + غرب تهران + شهریار +

تماس بگیرید

غرب تهران – شهریار – اندیشه – ملارد – فردیس – ۸ صبح تا ۸ شب ( نعمت اله اهل حق )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.