ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "نصب و تعمیر آیفون تصویری و معمولی"


شمال تهران + نصب و تعمیر دوربین مداربسته + تهران + تعمیر و سرویس کرکره برقی + شرق تهران + نصب و تعمیر آیفون تصویری و معمولی + نصب و تعمیر دزدگیر ساختمان و اماکن + تعمیر و سرویس درب های اتومات پارکینگی + نصب کرکره برقی + نصب درب های اتومات پارکینگی +

تماس بگیرید

شمال – شرق – 9 صبح تا 8 شب ( حسین جوادی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
92%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

کرج + سیم کشی و برق کشی + نصب و تعمیر آیفون تصویری و معمولی +

تماس بگیرید

گوهردشت تا مهرشهر – ۸ صبح تا ۷ شب ( مسلم حسنی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

غرب تهران + شمال تهران + شرق تهران + تهران + باغبانی و سمپاشی گیاهان + مرکز تهران + نصب و تعمیر آیفون تصویری و معمولی + جنوب تهران +

تماس بگیرید

کل تهران – ۶ صبح تا ۱۲ شب ( علی امیری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

نصب و تعمیر آیفون تصویری و معمولی + اصفهان +

تماس بگیرید

تعمیرات تخصصی آیفون های تصویری – داخل شهر اصفهان – ۹ صبح تا ۹ شب ( امیرحسین باطنی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

96%
:نحوه برخورد
95%
:تخصص فنی
96%
:تمیز کار بودن
95%
:ارائه فاکتور
95%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

نصب و تعمیر دوربین مداربسته + نصب و تعمیر آیفون تصویری و معمولی + نصب و تعمیر دزدگیر ساختمان و اماکن + کرج +

تماس بگیرید

کل کرج – ۸ صبح تا ۸ شب ( امید عباسی اسبق )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

مشهد + سیم کشی و برق کشی + نصب و تعمیر آیفون تصویری و معمولی +

تماس بگیرید

کل مشهد – 9 صبح تا 9 شب ( محمد قلوانی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

مشهد + نصب و تعمیر دوربین مداربسته + سیم کشی و برق کشی + نصب و تعمیر آیفون تصویری و معمولی + نصب و تعمیر دزدگیر ساختمان و اماکن +

تماس بگیرید

از عبدالمطلب تا شاهنامه – 9 صبح تا 9 شب ( امیر آزادمهر )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

نصب و تعمیر دزدگیر ساختمان و اماکن + نصب و تعمیر آیفون تصویری و معمولی + سیم کشی و برق کشی + تعمیر و سرویس درب های اتومات پارکینگی + نصب و تعمیر دوربین مداربسته + شیراز + نصب درب های اتومات پارکینگی +

تماس بگیرید

کل شیراز ( اصلان کیانی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

نصب و تعمیر آیفون تصویری و معمولی + مشهد +

تماس بگیرید

آیفون صوتی تعمیر نمیشود – کل مشهد – ۸ صبح تا ۱۰ شب ( سجاد کاوسی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

مرکز تهران + تهران + نصب و تعمیر آیفون تصویری و معمولی + شمال تهران + غرب تهران + جنوب تهران + شرق تهران +

تماس بگیرید

کل تهران – ۲۴ ساعته ( فرشاد کرمی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

94%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
95%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

نصب و تعمیر آیفون تصویری و معمولی + نصب و تعمیر دوربین مداربسته + سیم کشی و برق کشی + نصب و تعمیر دزدگیر ساختمان و اماکن + شیراز +

تماس بگیرید

کل شیراز – ۸ صبح تا ۱۰ شب ( رسول شرفی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

شیراز + سیم کشی و برق کشی + نصب و تعمیر آیفون تصویری و معمولی + نصب و تعمیر دوربین مداربسته + نصب و تعمیر دزدگیر ساختمان و اماکن +

تماس بگیرید

قفل و کلید تمام خودروها انجام میشود – کل شیراز – ۸ صبح تا ۶ عصر ( محمدامین کشاورزی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.