ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "نصب داکت اسپلیت"


سرویس کولر گازی + تعمیر هواساز + غرب تهران + شرق تهران + سرویس داکت اسپلیت + تعمیر چیلر تراکمی + جنوب تهران + مرکز تهران + تعمیر آبسردکن + نصب کولر گازی + تعمیر یخچال فریزر صنعتی + تهران + تعمیر سردخانه + نصب داکت اسپلیت + تعمیر کولر گازی + تعمیر داکت اسپلیت + شمال تهران +

تماس بگیرید

کل تهران ( جواد یعقوبی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

سرویس کولر گازی + تهران + تعمیر داکت اسپلیت + مرکز تهران + نصب داکت اسپلیت + تعمیر کولر گازی + شمال تهران + تعمیر موتورخانه آب گرم + سرویس داکت اسپلیت + نصب کولر گازی + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + جنوب تهران + غرب تهران + لوله کشی آب و نصب شیرآلات +

تماس بگیرید

کل تهران به جز شرق – ۲۴ ساعته ( سجاد حیدری نیا )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر داکت اسپلیت + سرویس داکت اسپلیت + نصب داکت اسپلیت + نصب کولر گازی + سرویس کولر گازی + تبریز + تعمیر کولر گازی +

تماس بگیرید

داخل شهر تبریز – ۹ صبح تا ۱۱ شب ( سعید خیری امیر )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تهران + تعمیر داکت اسپلیت + غرب تهران + مرکز تهران + شرق تهران + سرویس داکت اسپلیت + جنوب تهران + نصب داکت اسپلیت + کانال سازی و کانال کشی کولر آبی + شمال تهران +

تماس بگیرید

کل تهران – 8 صبح تا 8 شب ( محمد مهرپرور )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر ماشین لباسشویی + تعمیر کولر گازی + تعمیر کولر + نصب کولر گازی + تعمیر آبسردکن + تعمیر لوازم خانگی + سرویس داکت اسپلیت + نصب داکت اسپلیت + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + سرویس کولر + تعمیر یخچال فریزر خانگی + سرویس کولر گازی + رشت + تعمیر داکت اسپلیت + نصب کولر +

تماس بگیرید

رشت – لاهیجان – آستانه – انزلی – ۱۰ صبح تا ۱۰ شب ( میثم شفیعی پورحسن کیاده )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

کرج + نصب داکت اسپلیت + تعمیر داکت اسپلیت + سرویس کولر گازی + سرویس داکت اسپلیت + نصب کولر گازی + تعمیر کولر گازی +

تماس بگیرید

کل کرج – ۱۰ صبح تا ۸ شب ( سجاد حسن پور قاضی محله )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
92%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

نصب داکت اسپلیت + نصب کولر گازی + تعمیر داکت اسپلیت + کرج + تعمیر کولر گازی + سرویس داکت اسپلیت + سرویس کولر گازی +

تماس بگیرید

کل کرج – ۱۰ صبح تا ۹ شب ( جواد عیدی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر داکت اسپلیت + نصب و تعمیر پمپ آب + اصفهان + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + تعمیر آبگرمکن + سرویس داکت اسپلیت + سرویس کولر گازی + نصب داکت اسپلیت + نصب کولر گازی + تعمیر کولر گازی + نصب و سرویس و تعمیر پکیج +

تماس بگیرید

داخل شهر اصفهان – ۹ صبح تا ۸ شب ( مهدی روح الامین )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر هواساز + تعمیر داکت اسپلیت + اصفهان + سرویس کولر گازی + تعمیر ماشین ظرفشویی + نصب داکت اسپلیت + تعمیر ماشین لباسشویی + تعمیر سردخانه + تعمیر یخچال فریزر خانگی + تعمیر چیلر تراکمی + تعمیر یخچال فریزر صنعتی + نصب کولر گازی + تعمیر کولر گازی + تعمیر آبسردکن +

تماس بگیرید

کل اصفهان – سپاهان شهر – خمینی شهر – نجف اباد – ۸ صبح تا ۹ شب ( داود تمدن نجف آبادی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر آبگرمکن + نصب و تعمیر پمپ آب + نصب داکت اسپلیت + غرب تهران + تعمیر داکت اسپلیت + تعمیر کولر گازی + تهران + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + جنوب تهران + تعمیر آبسردکن + نصب کولر گازی + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + سرویس داکت اسپلیت + سرویس کولر گازی +

تماس بگیرید

غرب تهران – جنوب – ۸ صبح تا ۸ شب ( فرهاد احمدوند )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر چیلر تراکمی + سرویس کولر گازی + تعمیر ماشین ظرفشویی + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + تعمیر ماشین لباسشویی + تعمیر سردخانه + تعمیر داکت اسپلیت + تعمیر کولر گازی + سرویس داکت اسپلیت + تعمیر یخچال فریزر خانگی + تبریز + تعمیر یخچال فریزر صنعتی + نصب داکت اسپلیت + تعمیر موتورخانه آب گرم +

تماس بگیرید

فقط داخل شهر تبریز – ۸ صبح تا ۸ شب ( سهراب پوریوسف )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
89%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

تعمیر یخچال فریزر صنعتی + مشهد + سرویس کولر گازی + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + تعمیر موتورخانه آب گرم + تعمیر شوفاژ + تعمیر کولر گازی + نصب داکت اسپلیت + سرویس داکت اسپلیت + نصب کولر گازی + تعمیر چیلر تراکمی + تعمیر داکت اسپلیت +

تماس بگیرید

کل مشهد – ۹ صبح تا ۸ شب ( عباسعلی هاجری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
100%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.