ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "نصب کولر گازی"


تعمیر کولر گازی + سرویس کولر آبی + سرویس کولر + شیراز + تعمیر کولر آبی + نصب کولر آبی + سرویس کولر گازی + نصب کولر + تعمیر کولر + نصب کولر گازی +

تماس بگیرید

کل شیراز – ۱۰ صبح تا ۸ شب ( محسن حیدری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
100%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

تعمیر آبگرمکن + جنوب تهران + سرویس کولر گازی + نصب کولر گازی + نصب و تعمیر پمپ آب + تعمیر کولر گازی + مرکز تهران + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + تهران +

تماس بگیرید

جنوب – مرکز – ۸ صبح تا ۶ عصر ( محمدجواد عبداله نژاد )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر کولر گازی + کرج + سرویس کولر گازی + سرویس کولر آبی + سرویس کولر + نصب کولر گازی + نصب کولر آبی + نصب و تعمیر پمپ آب + تعمیر آبگرمکن + تعمیر کولر + تعمیر کولر آبی + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + نصب کولر +

تماس بگیرید

کل کرج – ۱۰ صبح تا ۱۰ شب ( حجت اله ذوالفعلی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

غرب تهران + نصب کولر گازی + تهران + کرج + تعمیر کولر گازی + سرویس کولر گازی +

تماس بگیرید

غرب تهران – کرج- ۹ صبح تا ۹ شب ( علی تاجدینی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
93%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
94%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

سرویس کولر گازی + جنوب تهران + نصب و تعمیر دستگاه تصفیه آب + نصب کولر گازی + مرکز تهران + تعمیر شوفاژ + نصب داکت اسپلیت + تعمیر آبگرمکن + تهران + نصب و تعمیر پمپ آب + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + تعمیر کولر گازی + تعمیر داکت اسپلیت +

تماس بگیرید

مرکز – جنوب – ۸ صبح تا ۸ شب ( مجید نجفی طرقی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

96%
:نحوه برخورد
98%
:تخصص فنی
97%
:تمیز کار بودن
87%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

تعمیر شوفاژ + تعمیر یخچال فریزر خانگی + تعمیر کولر گازی + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + نصب کولر گازی + سرویس کولر گازی + مشهد +

تماس بگیرید

کل مشهد – ۸ صبح تا ۸ شب ( محمد کبودانی فریمان )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

96%
:نحوه برخورد
96%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
93%
:ارائه فاکتور
96%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

لوله کشی گاز + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + مشهد + نصب کولر گازی + تعمیر سردخانه + تعمیر کولر گازی + سرویس کولر گازی +

تماس بگیرید

کل مشهد – ۹ صبح تا ۱۰ شب ( داود رنجی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

96%
:نحوه برخورد
96%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
93%
:ارائه فاکتور
96%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

نصب کولر گازی + تهران + غرب تهران + تعمیر کولر گازی + کرج + سرویس کولر گازی +

تماس بگیرید

کل کرج – غرب تهران – ۶ صبح تا ۱۰ شب ( امیرحسین مقدم )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

95%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
94%
:تمیز کار بودن
90%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

نصب کولر گازی + شمال تهران + تعمیر کولر گازی + سرویس داکت اسپلیت + غرب تهران + تهران + تعمیر داکت اسپلیت + سرویس کولر گازی + نصب داکت اسپلیت +

تماس بگیرید

غرب – شمال – ۸ صبح تا ۸ شب ( مصطفی موذن قره ورن )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر داکت اسپلیت + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + نصب کولر + سرویس کولر گازی + تعمیر کولر آبی + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + تعمیر آبگرمکن + شیراز + تعمیر کولر گازی + سرویس داکت اسپلیت + سرویس کولر آبی + نصب کولر گازی + سرویس کولر + نصب داکت اسپلیت + تعمیر کولر + نصب کولر آبی +

تماس بگیرید

کل شیراز – ۸ صبح تا ۱۰ شب ( حمیدرضا غلامی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر کولر + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + شرق تهران + تعمیر کولر گازی + سرویس کولر گازی + شمال تهران + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + نصب کولر + نصب کولر آبی + تهران + تعمیر اجاق گاز + نصب کولر گازی + نصب و تعمیر فلاش تانک + سرویس کولر آبی + تعمیر آبگرمکن + تعمیر کولر آبی + سرویس کولر + تعمیر بخاری + نصب و تعمیر توالت فرنگی +

تماس بگیرید

شمال – شرق – ۹ صبح تا ۱۲ شب ( اسماعیل خلیلی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

تعمیر داکت اسپلیت + نصب کولر گازی + تعمیر کولر گازی + سرویس کولر گازی + مشهد + نصب و سرویس و تعمیر پکیج +

تماس بگیرید

کل مشهد – ۹ صبح تا ۹ شب ( عباس نظافتی مقدم )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
89%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.