ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "نقاشی ساختمان"


تهران + غرب تهران + شمال تهران + نقاشی ساختمان +

تماس بگیرید

شمال – غرب – ۶ صبح تا ۱۲ شب ( هاشم خلخالی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
100%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

نقاشی ساختمان + مشهد +

تماس بگیرید

کل مشهد – ۶ صبح تا ۱۲ شب ( حمید نودهانی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
89%
:امتیاز کل

مشهد + نقاشی ساختمان +

تماس بگیرید

کل مشهد – ۸ صبح تا ۸ شب ( حسن ایرانی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

نقاشی ساختمان + مشهد +

تماس بگیرید

کل مشهد – 8 صبح تا 10 شب ( مهدی خسروی دوغائی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
89%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

نقاشی ساختمان + کرج +

تماس بگیرید

کل کرج – ۹ صبح تا ۶ عصر ( سلیمان نصیرزاده )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
100%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

نقاشی ساختمان + گلبهار +

تماس بگیرید

چناران – گلبهار – سه راه فردوسی ( براتعلی عمرانی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
93%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

نقاشی ساختمان + گلبهار + مشهد +

تماس بگیرید

مشهد – گلبهار- چناران – ۸ صبح تا ۵ عصر ( رضا اکبری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
92%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

مرکز تهران + نقاشی ساختمان + شرق تهران + تهران + جنوب تهران + شمال تهران + غرب تهران +

تماس بگیرید

کل تهران – ۸ صبح تا ۷ شب ( محبوب محمدی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
92%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

نقاشی ساختمان + کرج +

تماس بگیرید

کل کرج – ۸ صبح تا ۵ عصر ( جواد موسوی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

غرب تهران + جنوب تهران + نقاشی ساختمان + شرق تهران + خدمات کاغذ دیواری + تهران + شمال تهران + مرکز تهران +

تماس بگیرید

کل تهران – ۱۰ صبح تا ۱۰ شب ( نیما اسماعیل پور )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
100%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

لوله کشی آب و نصب شیرآلات + نصب کولر + سرویس کولر آبی + بنایی ساختمان + نصب و تعمیر فلاش تانک + تعمیر کولر آبی + سرویس کولر + تبدیل توالت ایرانی به فرنگی (و بر عکس) + نصب و تعمیر توالت فرنگی + نصب و تعمیر پمپ آب + تعمیر کولر + جوشکاری + نصب کولر آبی + ایزوگام و قیرگونی و آسفالت + تشخیص ترکیدگی لوله + نقاشی ساختمان + مشهد +

تماس بگیرید

مشهد – ۸ صبح تا ۱۲ شب ( محسن آخرتی فخر داود )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

95%
:نحوه برخورد
95%
:تخصص فنی
96%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
95%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

مرکز تهران + تهران + غرب تهران + نقاشی ساختمان + شمال تهران + جنوب تهران + شرق تهران +

تماس بگیرید

کل تهران – ۸ صبح تا ۵ عصر ( امیر ولی پور )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.