ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "نقاشی ساختمان"


نصب و تعمیر توالت فرنگی + ایزوگام و قیرگونی و آسفالت + نصب و تعمیر پمپ آب + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + نصب کولر + نقاشی ساختمان + سرویس کولر آبی + تبدیل توالت ایرانی به فرنگی (و بر عکس) + مشهد + نصب کولر آبی + تعمیر کولر + بنایی ساختمان + تشخیص ترکیدگی لوله + جوشکاری + تعمیر کولر آبی + نصب و تعمیر فلاش تانک + سرویس کولر +

تماس بگیرید

مشهد – ۸ صبح تا ۱۲ شب ( محسن آخرتی فخر داود )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

95%
:نحوه برخورد
95%
:تخصص فنی
96%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
95%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

کرج + نقاشی ساختمان +

تماس بگیرید

کل کرج – ۸ صبح تا ۱۰ شب ( داود جمشیدوند )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
94%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

نقاشی ساختمان + کرج +

تماس بگیرید

کل کرج – ۹ صبح تا ۶ عصر ( سلیمان نصیرزاده )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
100%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

کرج + نقاشی ساختمان +

تماس بگیرید

داخل شهر کرج – ۸ صبح تا ۵ عصر (متین جوادی راد )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

94%
:نحوه برخورد
92%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تهران + شمال تهران + غرب تهران + مرکز تهران + شرق تهران + نقاشی ساختمان + جنوب تهران +

تماس بگیرید

کل تهران – ۸ صبح تا ۵ عصر ( امیر ولی پور )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر کولر + نصب و تعمیر فلاش تانک + نصب و تعمیر پمپ آب + تعمیر آبگرمکن + سرویس کولر + نصب کولر آبی + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + تعمیر کولر آبی + نقاشی ساختمان + تبدیل توالت ایرانی به فرنگی (و بر عکس) + نصب کولر + کرج + نصب و تعمیر توالت فرنگی + جوشکاری + سرویس کولر آبی +

تماس بگیرید

داخل شهر کرج – صفادشت – ۸ صبح تا ۸ شب ( آیت اله محمدی حق )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
92%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
93%
:ارائه فاکتور
94%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

مشهد + نقاشی ساختمان +

تماس بگیرید

کل مشهد – ۶ صبح تا ۱۲ شب ( حمید نودهانی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
89%
:امتیاز کل

نقاشی ساختمان + گلبهار + مشهد +

تماس بگیرید

مشهد – گلبهار- چناران – ۸ صبح تا ۵ عصر ( رضا اکبری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
92%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

خدمات کاغذ دیواری + غرب تهران + نقاشی ساختمان + جنوب تهران + تهران + شمال تهران + شرق تهران + مرکز تهران +

تماس بگیرید

کل تهران – ۱۰ صبح تا ۱۰ شب ( نیما اسماعیل پور )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
100%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

تهران + شرق تهران + جنوب تهران + نقاشی ساختمان + شمال تهران + غرب تهران + مرکز تهران + خدمات کاغذ دیواری +

تماس بگیرید

کل تهران – ۲۴ ساعته ( اکبر فیضی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
97%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

نقاشی ساختمان + مشهد +

تماس بگیرید

کل مشهد – ۸ صبح تا ۸ شب ( حسن ایرانی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

نقاشی ساختمان + مرکز تهران + شرق تهران + کرج + جنوب تهران + تهران + شمال تهران + غرب تهران +

تماس بگیرید

کل تهران – کرج – ۸ صبح تا ۱۱ شب ( محسن گل محمدی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.