ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "نقاشی ساختمان"


شمال تهران + تهران + نقاشی ساختمان + جنوب تهران + شرق تهران + غرب تهران + مرکز تهران +

تماس بگیرید

کل تهران – 8 صبح تا 5 عصر ( امیر ولی پور )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

جنوب تهران + خدمات کاغذ دیواری + غرب تهران + نقاشی ساختمان + شمال تهران + مرکز تهران + تهران + شرق تهران +

تماس بگیرید

کل تهران ( نیما اسماعیل پور )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
100%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

مشهد + نقاشی ساختمان +

تماس بگیرید

کل مشهد – 8 صبح تا 10 شب ( مهدی خسروی دوغائی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
89%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

غرب تهران + جنوب تهران + شمال تهران + شرق تهران + تهران + نقاشی ساختمان + مرکز تهران +

تماس بگیرید

کل تهران ( محبوب محمدی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
92%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

غرب تهران + نقاشی ساختمان + تهران + شمال تهران +

تماس بگیرید

شمال – غرب ( هاشم خلخالی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
100%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

گلبهار + نقاشی ساختمان +

تماس بگیرید

چناران – گلبهار – سه راه فردوسی ( براتعلی عمرانی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
93%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

شمال تهران + بنایی ساختمان + نقاشی ساختمان + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + تشخیص ترکیدگی لوله + مرکز تهران + تهران + شرق تهران + تخلیه و لایروبی و حفر چاه + تبدیل توالت ایرانی به فرنگی (و بر عکس) +

تماس بگیرید

مرکز – شمال – شرق – 8 صبح تا 8 شب ( تیمور امامی پور )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
89%
:امتیاز کل

نقاشی ساختمان + کرج +

تماس بگیرید

کل کرج ( جواد موسوی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

کرج + نقاشی ساختمان +

تماس بگیرید

کل کرج ( سلیمان نصیرزاده )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
100%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

نقاشی ساختمان + مشهد +

تماس بگیرید

کل مشهد ( حمید نودهانی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
89%
:امتیاز کل

شرق تهران + جنوب تهران + غرب تهران + خدمات کاغذ دیواری + نقاشی ساختمان + تهران + شمال تهران + مرکز تهران +

تماس بگیرید

کل تهران ( اکبر فیضی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
97%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

کرج + نقاشی ساختمان +

تماس بگیرید

کل کرج ( داود جمشیدوند )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
94%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.

Scroll Up