ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "نقاشی ساختمان"


نقاشی ساختمان + مشهد +

تماس بگیرید

کل مشهد ( حسن ایرانی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

نقاشی ساختمان + مشهد +

تماس بگیرید

کل مشهد – 8 صبح تا 10 شب ( مهدی خسروی دوغائی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
89%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

شرق تهران + مرکز تهران + جنوب تهران + نقاشی ساختمان + غرب تهران + تهران + خدمات کاغذ دیواری + شمال تهران +

تماس بگیرید

کل تهران ( نیما اسماعیل پور )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
100%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

لوله کشی آب و نصب شیرآلات + نقاشی ساختمان + شرق تهران + مرکز تهران + تهران + تبدیل توالت ایرانی به فرنگی (و بر عکس) + بنایی ساختمان + تشخیص ترکیدگی لوله + تخلیه و لایروبی و حفر چاه + شمال تهران +

تماس بگیرید

مرکز – شمال – شرق – 8 صبح تا 8 شب ( تیمور امامی پور )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
89%
:امتیاز کل

غرب تهران + تهران + نقاشی ساختمان +

تماس بگیرید

غرب تهران – ۸ صبح تا ۵ عصر ( امیر ولی پور )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تهران + نقاشی ساختمان + غرب تهران + مرکز تهران + جنوب تهران + شمال تهران + شرق تهران + خدمات کاغذ دیواری +

تماس بگیرید

کل تهران ( اکبر فیضی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
97%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

سرویس کولر + نقاشی ساختمان + سرویس کولر آبی + نصب و تعمیر پمپ آب + تعمیر کولر + نصب کولر آبی + تعمیر آبگرمکن + تعمیر کولر آبی + نصب و تعمیر فلاش تانک + جوشکاری + نصب و تعمیر توالت فرنگی + تبدیل توالت ایرانی به فرنگی (و بر عکس) + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + کرج + نصب کولر +

تماس بگیرید

داخل شهر کرج – صفادشت – ۸ صبح تا ۸ شب ( آیت اله محمدی حق )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
92%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
93%
:ارائه فاکتور
94%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تهران + غرب تهران + شمال تهران + نقاشی ساختمان +

تماس بگیرید

شمال – غرب ( هاشم خلخالی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
100%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

مشهد + گلبهار + نقاشی ساختمان +

تماس بگیرید

مشهد – گلبهار- چناران ( رضا اکبری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
92%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

مشهد + نقاشی ساختمان +

تماس بگیرید

کل مشهد ( حمید نودهانی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
89%
:امتیاز کل

کرج + نقاشی ساختمان +

تماس بگیرید

کل کرج ( جواد موسوی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

نقاشی ساختمان + گلبهار +

تماس بگیرید

چناران – گلبهار – سه راه فردوسی ( براتعلی عمرانی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
93%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.