ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "نقاشی ساختمان"


غرب تهران + جنوب تهران + نقاشی ساختمان + شرق تهران + مرکز تهران + شمال تهران + تهران +

تماس بگیرید

کل تهران – ۸ صبح تا ۵ عصر ( امیر ولی پور )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

کرج + نقاشی ساختمان +

تماس بگیرید

کل کرج – ۹ صبح تا ۶ عصر ( سلیمان نصیرزاده )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
100%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

سرویس کولر آبی + نصب کولر + نصب و تعمیر توالت فرنگی + تعمیر کولر آبی + تعمیر کولر + نصب کولر آبی + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + جوشکاری + تعمیر آبگرمکن + سرویس کولر + نقاشی ساختمان + کرج + تبدیل توالت ایرانی به فرنگی (و بر عکس) + نصب و تعمیر پمپ آب + نصب و تعمیر فلاش تانک +

تماس بگیرید

داخل شهر کرج – صفادشت – ۸ صبح تا ۸ شب ( آیت اله محمدی حق )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
92%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
93%
:ارائه فاکتور
94%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

مشهد + گلبهار + نقاشی ساختمان +

تماس بگیرید

مشهد – گلبهار- چناران – ۸ صبح تا ۵ عصر ( رضا اکبری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
92%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

نقاشی ساختمان + کرج +

تماس بگیرید

کل کرج – ۸ صبح تا ۵ عصر ( جواد موسوی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

نقاشی ساختمان + مشهد + تعمیر کولر + تبدیل توالت ایرانی به فرنگی (و بر عکس) + جوشکاری + تعمیر کولر آبی + نصب و تعمیر توالت فرنگی + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + نصب کولر آبی + سرویس کولر آبی + بنایی ساختمان + نصب و تعمیر پمپ آب + تشخیص ترکیدگی لوله + سرویس کولر + نصب و تعمیر فلاش تانک + ایزوگام و قیرگونی و آسفالت + نصب کولر +

تماس بگیرید

مشهد – ۸ صبح تا ۱۲ شب ( محسن آخرتی فخر داود )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

95%
:نحوه برخورد
95%
:تخصص فنی
96%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
95%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

کرج + نقاشی ساختمان +

تماس بگیرید

کل کرج – ۸ صبح تا ۱۰ شب ( داود جمشیدوند )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
94%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

مشهد + نقاشی ساختمان +

تماس بگیرید

کل مشهد – ۸ صبح تا ۸ شب ( حسن ایرانی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

نقاشی ساختمان + مشهد + دکوراسیون داخلی + گلبهار + کابینت سازی +

تماس بگیرید

کل مشهد و گلبهار – ۸ صبح تا ۶ عصر (محمدجواد سلطانی دلگشاء)

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

کرج + نقاشی ساختمان +

تماس بگیرید

داخل شهر کرج – ۸ صبح تا ۵ عصر (متین جوادی راد )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

94%
:نحوه برخورد
92%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

مشهد + نقاشی ساختمان +

تماس بگیرید

کل مشهد – ۶ صبح تا ۱۲ شب ( حمید نودهانی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
89%
:امتیاز کل

نقاشی ساختمان + جنوب تهران + کرج + شرق تهران + تهران + غرب تهران + مرکز تهران + شمال تهران +

تماس بگیرید

کل تهران – کرج – ۸ صبح تا ۱۱ شب ( محسن گل محمدی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.