ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "کارواش سیار"


جنوب تهران + شرق تهران + شمال تهران + مرکز تهران + غرب تهران + کارواش سیار + تهران +

تماس بگیرید

کل تهران – کارواش با نانو – ۸ صبح تا ۸ شب ( مهدی سلیم زاده )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

95%
:نحوه برخورد
92%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

جنوب تهران + تهران + مرکز تهران + شرق تهران + کارواش سیار + غرب تهران + شمال تهران +

تماس بگیرید

کل تهران – ۹ صبح تا ۷ شب ( حسین تاج الدین )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

غرب تهران + کارواش سیار + جنوب تهران + تهران + مرکز تهران + شرق تهران + شمال تهران +

تماس بگیرید

کل تهران – ۸ صبح تا ۱۰ شب ( حسین پیمان فرهنگ )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

مشهد + مبل شویی + سمپاشی منازل و اماکن + کارواش سیار +

تماس بگیرید

روشویی خودرو انجام نمیشود – کار با نانو – کل مشهد ( بهنام ملایجردی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
93%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
93%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.

Scroll Up