ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "مرکز تهران"


شمال تهران + مرکز تهران + جنوب تهران + غرب تهران + شرق تهران + تهران +

تماس بگیرید

آرش موسیوند

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

تهران + مرکز تهران +

تماس بگیرید

فقط نصب PS4 – مرکز تهران – 9 صبح تا 10 شب ( حسن پورصادقی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

تهران + مرکز تهران + شرق تهران + حمل نخاله و حمل مصالح + شمال تهران +

تماس بگیرید

خاور – شرق – شمال – مرکز – ۶ صبح تا ۱۲ شب ( صفی اله غفاری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

مرکز تهران + تهران + شرق تهران +

تماس بگیرید

مناطق ۷ – ۱۱ – ۶ – ۱۰ تهران ( علیرضا صادق زاده )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

88%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
89%
:تمیز کار بودن
90%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

غرب تهران + ترمیم شیشه اتومبیل + تهران + جنوب تهران + مرکز تهران + شرق تهران + کرج + شمال تهران +

تماس بگیرید

کل تهران – کرج – ۷ صبح تا ۱۰ شب ( مصطفی خان بابائی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

شمال تهران + جنوب تهران + اجاره جرثقیل + مرکز تهران + شرق تهران + تهران + غرب تهران +

تماس بگیرید

فقط حمل خودرو – کفی دار ( عباس نایینی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
100%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

مرکز تهران + تهران + شمال تهران +

تماس بگیرید

امین پوری ( مرکز – شمال )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
100%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

تهران + غرب تهران + مرکز تهران +

تماس بگیرید

غرب – مرکز ( سامان کاظمی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
90%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

غرب تهران + نصب و تعمیر شومینه + نصب و تعمیر فلاش تانک + سیم کشی و برق کشی + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + شمال تهران + تعمیر شوفاژ + تهران + نصب و تعمیر پمپ آب + نصب و تعمیر توالت فرنگی + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + مرکز تهران + شرق تهران +

تماس بگیرید

کل مناطق به جز جنوب – ۸ صبح تا ۶ عصر ( رضا مسلمی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

غرب تهران + جنوب تهران + تهران + شرق تهران + شمال تهران + مرکز تهران +

تماس بگیرید

فقط نیروی آقا – کل تهران – 8 صبح تا 12 شب ( شرکت افق نوین پاک آفاق )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
90%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

مرکز تهران + تهران +

تماس بگیرید

منطقه 11 تهران – 8 صبح تا 4 عصر ( علیرضا شمس )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
90%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

مرکز تهران + تهران + غرب تهران + شمال تهران + یدک کش و حمل خودرو + شرق تهران + جنوب تهران +

تماس بگیرید

کفی دار – کل تهران – برون شهری ( عباس نایینی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
100%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.