ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "مرکز تهران"


شرق تهران + غرب تهران + مرکز تهران + تهران + جنوب تهران + شمال تهران +

تماس بگیرید

کل تهران – ۳ عصر تا ۸ شب ( فرشاد جمشیدی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

شمال تهران + جنوب تهران + غرب تهران + مرکز تهران + تهران + شرق تهران + حمل نخاله و حمل مصالح +

تماس بگیرید

کل تهران – ۲۴ ساعته ( میرحامد علوی زاده )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

شرق تهران + تهران + شمال تهران + جنوب تهران + غرب تهران + مرکز تهران + حمل نخاله و حمل مصالح +

تماس بگیرید

کل تهران – ۲۴ ساعته ( فردین عبادی بزوان )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

99%
:نحوه برخورد
98%
:تخصص فنی
96%
:تمیز کار بودن
97%
:ارائه فاکتور
97%
:وقت شناسی
97%
:امتیاز کل

تهران + تعمیر تلویزیون + غرب تهران + جنوب تهران + شمال تهران + مرکز تهران + شرق تهران +

تماس بگیرید

کل تهران – ۱۰ صبح تا ۱۰ شب ( امیر احمدزاده )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

مرکز تهران + شمال تهران + سرویس کولر + تعمیر بخاری + تعمیر کولر + تهران + نصب کولر آبی + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + سرویس کولر آبی + نصب کولر + شرق تهران + تعمیر کولر آبی + نصب و تعمیر هود آشپزخانه +

تماس بگیرید

شمال – شرق – مرکز – ۸ صبح تا ۷ شب ( مهدی درستی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

98 97%
:نحوه برخورد
95%
:تخصص فنی
96%
:تمیز کار بودن
97%
:ارائه فاکتور
97%
:وقت شناسی
%
:امتیاز کل

تهران + شرق تهران + مرکز تهران + غرب تهران + جنوب تهران + شمال تهران + ایزوگام و قیرگونی و آسفالت +

تماس بگیرید

کل تهران ( یوسفعلی سلیمی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
100%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

لوله بازکنی + رفع بوی بد فاضلاب + مرکز تهران + نصب و تعمیر توالت فرنگی + جنوب تهران + تهران + شمال تهران + شرق تهران + غرب تهران +

تماس بگیرید

تعمیرات توالت فرنگی به صورت فوق حرفه ای – کل تهران – ۲۴ ساعته ( افشین ملائی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

93%
:نحوه برخورد
92%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

شمال تهران + تهران + کرج + مرکز تهران + باغبانی و سمپاشی گیاهان + غرب تهران +

تماس بگیرید

شمال – غرب – مرکز – کرج- ۹ صبح تا ۸ شب – ( عباس مشیر پناهی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

شمال تهران + شیشه بری + نصب و تعمیر و سرویس درب شیشه ای اتومات و معمولی + شرق تهران + تهران + غرب تهران + مرکز تهران + جنوب تهران +

تماس بگیرید

درب شیشه ای اتومات انجام نمیشود – کل تهران – ۸ صبح تا ۱۰ شب ( پرویز پروستان )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
93%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

حمل نخاله و حمل مصالح + شمال تهران + مرکز تهران + غرب تهران + تهران + شرق تهران + جنوب تهران +

تماس بگیرید

کل تهران – ۲۴ ساعته ( هادی عبدی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
100%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
96%
:امتیاز کل

حمل نخاله و حمل مصالح + غرب تهران + تهران + شرق تهران + جنوب تهران + مرکز تهران + شمال تهران +

تماس بگیرید

کل تهران – ۲۴ ساعته ( اسماعیل گنجه )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

97%
:نحوه برخورد
95%
:تخصص فنی
95%
:تمیز کار بودن
96%
:ارائه فاکتور
95%
:وقت شناسی
96%
:امتیاز کل

مرکز تهران + شمال تهران + ایزوگام و قیرگونی و آسفالت + تهران + شرق تهران + غرب تهران + جنوب تهران +

تماس بگیرید

کل تهران – ۷ صبح تا ۱۱ شب ( علی سلیمی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
100%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
96%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.