ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "خدمات کاغذ دیواری"


شرق تهران + تهران + جنوب تهران + دوخت و نصب پرده + شمال تهران + مرکز تهران + خدمات کاغذ دیواری + غرب تهران +

تماس بگیرید

کل تهران ( مسعود کریمی فیض آباد )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

کرج + خدمات کاغذ دیواری +

تماس بگیرید

محمد عباسی

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

نقاشی ساختمان + تهران + شمال تهران + مرکز تهران + شرق تهران + جنوب تهران + خدمات کاغذ دیواری + غرب تهران +

تماس بگیرید

کل تهران ( نیما اسماعیل پور )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
100%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

غرب تهران + تهران + شرق تهران + جنوب تهران + شمال تهران + خدمات کاغذ دیواری + مرکز تهران +

تماس بگیرید

فرید حیدری ( با ارائه آلبوم در محل شما )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

شمال تهران + جنوب تهران + شرق تهران + مرکز تهران + غرب تهران + تهران + خدمات کاغذ دیواری +

تماس بگیرید

محمد حسینی  ( ارائه آلبوم در محل شما )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

غرب تهران + تهران + مرکز تهران + جنوب تهران + شرق تهران + شمال تهران + نقاشی ساختمان + خدمات کاغذ دیواری +

تماس بگیرید

کل تهران ( اکبر فیضی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
97%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.

Scroll Up