ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "خدمات کاغذ دیواری"


غرب تهران + شمال تهران + مرکز تهران + شرق تهران + خدمات کاغذ دیواری + تهران + جنوب تهران +

تماس بگیرید

فرید حیدری ( با ارائه آلبوم در محل شما )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

خدمات کاغذ دیواری + کرج +

تماس بگیرید

محمد عباسی

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

شرق تهران + تهران + نقاشی ساختمان + مرکز تهران + شمال تهران + غرب تهران + جنوب تهران + خدمات کاغذ دیواری +

تماس بگیرید

کل تهران – ۲۴ ساعته ( اکبر فیضی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
97%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

تهران + شمال تهران + نقاشی ساختمان + مرکز تهران + جنوب تهران + خدمات کاغذ دیواری + غرب تهران + شرق تهران +

تماس بگیرید

کل تهران – ۱۰ صبح تا ۱۰ شب ( نیما اسماعیل پور )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
100%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

مرکز تهران + جنوب تهران + خدمات کاغذ دیواری + شمال تهران + تهران + غرب تهران + شرق تهران +

تماس بگیرید

محمد حسینی  ( ارائه آلبوم در محل شما )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.