ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "کلیدسازی"


تهران + شمال تهران + کلیدسازی + تعمیر و سرویس کرکره برقی + تعمیر و سرویس درب های اتومات پارکینگی +

تماس بگیرید

تعمیر ریموت درب پارکینگ – فقط شمال تهران ( محمدصادق عشوری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

تهران + شرق تهران + کلیدسازی +

تماس بگیرید

قفل و کلید خودروهای ایرانی انجام میشود – از تهرانپارس تا پاسداران ( میلاد الحسینی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

کلیدسازی + رشت +

تماس بگیرید

قفل و کلید تمامی خودروها انجام میشود – کل رشت – ۷ صبح تا ۲ بامداد ( امیرمحمد حسنی پورصفت ازگمی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تبریز + کلیدسازی +

تماس بگیرید

قفل و کلید تمامی خودروها انجام میشود – کل تبریز ( علی شبان نژاد بارنجی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
90%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

کلیدسازی + نصب درب های اتومات پارکینگی + تعمیر و سرویس کرکره برقی + اصفهان + تعمیر و سرویس درب های اتومات پارکینگی + نصب کرکره برقی +

تماس بگیرید

فقط داخل شهر اصفهان ( جلال نصراصفهانی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
89%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

کلیدسازی + غرب تهران + تهران +

تماس بگیرید

قفل و کلید تمامی خودروها انجام میشود – فقط غرب تهران – ۸ صبح تا ۱ بامداد ( مهدی پیرامون )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

95%
:نحوه برخورد
95%
:تخصص فنی
96%
:تمیز کار بودن
97%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
97%
:امتیاز کل

تعمیر کولر + تعمیر کولر آبی + سرویس کولر + نصب کولر آبی + کلیدسازی + سرویس کولر آبی + کرج + نصب کولر +

تماس بگیرید

قفل و کلید تمامی خودرو ها انجام میشود – جهانشهر – مهرشهر – باغستان – گوهردشت – ۶ صبح تا ۲ بامداد ( علی نجفی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
99%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
96%
:امتیاز کل

کلیدسازی + شیراز +

تماس بگیرید

کلید خودرو انجام میشود – فقط شهرک صدرا – ۸ صبح تا ۸ شب ( جواد شیدائی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر و سرویس کرکره برقی + تعمیر و سرویس درب های اتومات پارکینگی + غرب تهران + کلیدسازی + نصب و تعمیر دزدگیر خودرو + تهران +

تماس بگیرید

قفل و کلید تمامی خودروها انجام میشود – غرب تهران ( تقی امید )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

ساری + کلیدسازی +

تماس بگیرید

کل ساری ( حمزه نورمحمدی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

رشت + کلیدسازی +

تماس بگیرید

قفل و کلید تمامی خودروها انجام میشود – کل رشت ( بهرام مسیبی پستکی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

کرج + تعمیر و سرویس درب های اتومات پارکینگی + نصب درب های اتومات پارکینگی + کلیدسازی +

تماس بگیرید

کل کرج – ۹ صبح تا ۱۰ شب ( مجید جوادزادگان )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.