ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "کلیدسازی"


شمال تهران + تهران + کلیدسازی +

تماس بگیرید

قفل و کلید خودروهای ایرانی انجام میشود – شمال تهران ( سیدمرتضی الحسینی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
89%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
89%
:امتیاز کل

کلیدسازی + مشهد +

تماس بگیرید

فکوری – پیروزی – هاشمیه – صیاد – هفت تیر – ۸ صبح تا ۸ شب ( جواد جلالی پور )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تهران + کلیدسازی + غرب تهران +

تماس بگیرید

قفل و کلید تمامی خودروها انجام میشود – فقط غرب تهران – ۹ صبح تا ۹ شب ( حسین کاشانی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

93%
:نحوه برخورد
92%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
90%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تهران + غرب تهران + کلیدسازی +

تماس بگیرید

قفل و کلید تمامی خودروها انجام میشود – فقط غرب تهران – ۸ صبح تا ۱ بامداد ( مهدی پیرامون )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

95%
:نحوه برخورد
95%
:تخصص فنی
96%
:تمیز کار بودن
97%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
97%
:امتیاز کل

کلیدسازی + مشهد +

تماس بگیرید

قفل و کلید خودرو انجام نمیشود – سیدرضی تا امامت – بلوار وکیل آباد ( ایمان ترابی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
89%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

تهران + غرب تهران + کلیدسازی +

تماس بگیرید

غرب تهران و مناطق ۲ – ۵ – ۱۰ – ۲۲ – ۹ صبح تا ۲ بامداد ( رسول یاوری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
99%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
96%
:امتیاز کل

کلیدسازی + رشت +

تماس بگیرید

فومن – صومعه سرا – تولم شهر ( محمدرضا طریقی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

کرج + کلیدسازی +

تماس بگیرید

مهرشهر – گلشهر – حصارک – گوهردشت – ۶ صبح تا ۲ بامداد ( هادی غریبی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
99%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
96%
:امتیاز کل

کلیدسازی + رشت +

تماس بگیرید

قفل و کلید تمامی خودروها انجام میشود – کل رشت ( بهرام مسیبی پستکی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

جنوب تهران + تهران + کلیدسازی +

تماس بگیرید

قفل و کلید خودروهای ایرانی انجام میشود – جنوب غربی تهران ۶ صبح تا ۱۲ شب ( مهدی داداشی رودباری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

رشت + کلیدسازی +

تماس بگیرید

قفل و کلید تمامی خودروها انجام میشود – کل رشت – ۷ صبح تا ۲ بامداد ( امیرمحمد حسنی پورصفت ازگمی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

کلیدسازی + نصب و تعمیر دزدگیر خودرو + تهران + غرب تهران + تعمیر و سرویس کرکره برقی + تعمیر و سرویس درب های اتومات پارکینگی +

تماس بگیرید

قفل و کلید تمامی خودروها انجام میشود – غرب تهران – ۶ صبح تا ۱۲ شب ( تقی امید )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.