ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "کلیدسازی"


کلیدسازی + مشهد +

تماس بگیرید

قفل و کلید تمامی خودروها انجام میشود – هفت تیر – دانشجو – هاشمیه – صیاد – ۸ صبح تا ۹ شب ( علی ببرپوران )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
89%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

تعمیر کولر + کلیدسازی + تعمیر کولر آبی + نصب کولر + نصب کولر آبی + سرویس کولر آبی + سرویس کولر + کرج +

تماس بگیرید

جهانشهر – مهرشهر – باغستان – گوهردشت – ۶ صبح تا ۲ بامداد ( علی نجفی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
99%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
96%
:امتیاز کل

نصب درب های اتومات پارکینگی + تعمیر و سرویس درب های اتومات پارکینگی + کلیدسازی + کرج +

تماس بگیرید

کل کرج – ۹ صبح تا ۱۰ شب ( مجید جوادزادگان )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

کلیدسازی + شرق تهران + تهران +

تماس بگیرید

فقط شرق تهران – ۹ صبح تا ۹ شب ( بهروز برآبادی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
93%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

اصفهان + کلیدسازی +

تماس بگیرید

داخل شهر اصفهان- ۶ صبح تا ۱۲ شب ( محمود خاشعی نیا )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

شرق تهران + تهران + کلیدسازی +

تماس بگیرید

قفل و کلید خودروهای ایرانی انجام میشود – از تهرانپارس تا پاسداران ( میلاد الحسینی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

نصب و تعمیر دزدگیر خودرو + مشهد + کلیدسازی +

تماس بگیرید

قفل و کلید تمامی خودروها انجام میشود – از عبادی تا امام خمینی – ۸ صبح تا ۱۰ شب ( امید صالحی جمال )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

اصفهان + کلیدسازی +

تماس بگیرید

از ناژوان تا سه راه سیمین – از سی و سه پل تا دروازه شیراز – ۷ صبح تا ۱۲ شب ( ناصر عبداله زاده )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

کلیدسازی + شیراز +

تماس بگیرید

قفل و کلید تمامی خودرو ها انجام میشود – بلوار چمران – پاسداران – قصردشت – باهنر – ۹ صبح تا ۱۰ شب ( بهنام پیوسته )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

رشت + کلیدسازی +

تماس بگیرید

قفل و کلید تمامی خودروها انجام میشود – کل رشت ( بهرام مسیبی پستکی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

کلیدسازی + شیراز +

تماس بگیرید

قفل و کلید تمام خودروها انجام میشود – کل شیراز ( محمدرضا کشاورز )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تبریز + کلیدسازی +

تماس بگیرید

قفل و کلید تمامی خودروها انجام میشود – کل تبریز ( علی شبان نژاد بارنجی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
90%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.