ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "کلیدسازی"


تهران + غرب تهران + کلیدسازی +

تماس بگیرید

غرب تهران ( حسین یاوری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
99%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
96%
:امتیاز کل

تهران + جنوب تهران + غرب تهران + کلیدسازی +

تماس بگیرید

جنوب غربی تهران ( مهدی داداشی رودباری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

کلیدسازی + مشهد +

تماس بگیرید

دانشجو – هاشمیه – صیاد – 8 صبح تا 9 شب ( علی ببرپوران )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
89%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

کلیدسازی + شمال تهران + تهران + غرب تهران +

تماس بگیرید

پونک – شهران – جنت آباد – باغ فیض – 9 صبح تا 9 شب ( حسین کاشانی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

93%
:نحوه برخورد
92%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
90%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

نصب کولر + تعمیر کولر + کرج + سرویس کولر + کلیدسازی + نصب کولر آبی + سرویس کولر آبی + تعمیر کولر آبی +

تماس بگیرید

کل کرج ( علی نجفی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
99%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
96%
:امتیاز کل

شیراز + کلیدسازی +

تماس بگیرید

کل شیراز ( بهنام پیوسته )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

کلیدسازی + تهران + غرب تهران +

تماس بگیرید

غرب تهران ( سعید رادمنش )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
94%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
93%
:وقت شناسی
93%
:امتیاز کل

تهران + شرق تهران + کلیدسازی +

تماس بگیرید

پیروزی – نیروی هوایی – هفده شهریور – 9 صبح تا 9 شب ( محسن معصومی ندرآبادی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تبریز + کلیدسازی +

تماس بگیرید

کل تبریز ( علی شبان نژاد بارنجی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
90%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

کرج + کلیدسازی +

تماس بگیرید

مهرشهر تا گوهردشت ( عبداله حیدرآبادی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

اصفهان + کلیدسازی +

تماس بگیرید

از ناژوان تا سه راه سیمین – از سی و سه پل تا دروازه شیراز ( ناصر عبداله زاده )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

تهران + شمال تهران + غرب تهران + کلیدسازی +

تماس بگیرید

شهرک غرب – سعادت آباد ( سجاد عاشوری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.

  • هنوز هیچ مطلب محبوبی وجود ندارد.
Scroll Up