ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "جنوب تهران"


مرکز تهران + شمال تهران + غرب تهران + تهران + حمل نخاله و حمل مصالح + جنوب تهران + شرق تهران +

تماس بگیرید

کل تهران ( اصغر گنجه )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
89%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

تهران + جنوب تهران +

تماس بگیرید

محمد ترک ( خاور – جنوب تهران )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
100%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

جنوب تهران + یدک کش و حمل خودرو + غرب تهران + تهران +

تماس بگیرید

اتوبان آزادگان – تهران سر – شهرک راه آهن – دریاچه ( منوچهر دریائی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
93%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
93%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر کولر + غرب تهران + سرویس کولر + نصب کولر آبی + تعمیر کولر آبی + جنوب تهران + سرویس کولر آبی + شرق تهران + شمال تهران + نصب کولر + تهران + مرکز تهران +

تماس بگیرید

کل تهران – ۸ صبح تا ۹ شب ( علی علیزاده آرایش نیا )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

جنوب تهران + شرق تهران + غرب تهران + مرکز تهران + تهران + شمال تهران +

تماس بگیرید

فقط جوشکاری با استیل – کل تهران ( زین العابدین زینی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

غرب تهران + جنوب تهران + شرق تهران + تهران + مرکز تهران + شمال تهران +

تماس بگیرید

فقط تعمیرات روکش – کل تهران ( امیر اشرفی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

جنوب تهران + تهران + شرق تهران + شمال تهران + غرب تهران + مرکز تهران +

تماس بگیرید

کل تهران ( علی بهرامی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

شرق تهران + جنوب تهران + مرکز تهران + تعمیر ماشین لباسشویی + شمال تهران + تعمیر ماشین ظرفشویی + غرب تهران + تهران +

تماس بگیرید

کل تهران و حومه – ۸ صبح تا ۸ شب ( انوش اصل رسولی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تهران + جنوب تهران + شرق تهران + شمال تهران + کرج + مرکز تهران + غرب تهران +

تماس بگیرید

کل تهران – کرج – 9 صبح تا 11 شب ( منصور طاهری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
92%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تهران + غرب تهران + تعمیر و سرویس درب های اتومات پارکینگی + نصب درب های اتومات پارکینگی + نصب و تعمیر و سرویس درب شیشه ای اتومات و معمولی + جنوب تهران +

تماس بگیرید

درب شیشه ای انجام نمیشود – غرب – جنوب — ۸ صبح تا ۸ شب ( حسین آقائی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

شرق تهران + شمال تهران + مرکز تهران + جنوب تهران + غرب تهران + تهران +

تماس بگیرید

کل تهران ( محمد مهدوی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

94%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

مرکز تهران + نجاری + جنوب تهران + غرب تهران + تهران + کابینت سازی + شمال تهران + شرق تهران +

تماس بگیرید

کل تهران – 9 صبح تا 7 شب ( حسن عبداله زاده )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.