ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "جنوب تهران"


مرکز تهران + شرق تهران + شمال تهران + تهران + غرب تهران + جنوب تهران +

تماس بگیرید

کل تهران – ۳ عصر تا ۸ شب ( فرشاد جمشیدی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

غرب تهران + جنوب تهران + شمال تهران + تهران + حمل نخاله و حمل مصالح + شرق تهران +

تماس بگیرید

کل تهران به جز مرکز – ۸ صبح تا ۱۲ شب ( غلامرضا حمدی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

93%
:نحوه برخورد
96%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
96%
:ارائه فاکتور
95%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

شرق تهران + تهران + جنوب تهران + مرکز تهران + حمل نخاله و حمل مصالح + شمال تهران + غرب تهران +

تماس بگیرید

خاور و نیسان – کل تهران – ۶ صبح تا ۲ بامداد ( موسی حبیبی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

غرب تهران + تعمیر مبل + جنوب تهران + تهران + مرکز تهران + شرق تهران + شمال تهران +

تماس بگیرید

کل تهران – ۶ صبح تا ۱۲ شب ( رحمان دانشمندی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
89%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

جنوب تهران + تهران + مرکز تهران + غرب تهران + حمل نخاله و حمل مصالح + شمال تهران + شرق تهران +

تماس بگیرید

کل تهران – ۲۴ ساعته ( میرحامد علوی زاده )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

جنوب تهران + غرب تهران + شرق تهران + شهر قدس + لوله بازکنی + شمال تهران + رفع بوی بد فاضلاب + تهران + مرکز تهران + تخلیه و لایروبی و حفر چاه +

تماس بگیرید

کل تهران – ۲۴ ساعته (غلامرضا کیانی راد)

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

جنوب تهران + تهران + تعمیر آبگرمکن +

تماس بگیرید

جنوب تهران – ۸ صبح تا ۸ شب ( رمضان شاکری ندرآبادی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

جنوب تهران + غرب تهران + تعمیر صندلی ماساژ + تهران + تعمیر تردمیل + مرکز تهران + شرق تهران + شمال تهران +

تماس بگیرید

الپتیکال و دوچرخه ثابت انجام نمیشود – تهران – کرج – ۹ صبح تا ۹ شب ( بهرام کاشی بهمنی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

98%
:نحوه برخورد
100%
:تخصص فنی
96%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
98%
:وقت شناسی
98%
:امتیاز کل

تهران + کلیدسازی + جنوب تهران +

تماس بگیرید

قفل و کلید خودروهای ایرانی انجام میشود – جنوب غربی تهران ۶ صبح تا ۱۲ شب ( مهدی داداشی رودباری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

تعمیر صندلی ماساژ + تهران + شمال تهران + شرق تهران + جنوب تهران + غرب تهران + مرکز تهران +

تماس بگیرید

کل تهران – ۸ صبح تا ۵ عصر ( سیدمحمدحسین مطهری کیا )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

94%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
94%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
93%
:امتیاز کل

شرق تهران + مرکز تهران + تهران + جنوب تهران + شمال تهران + غرب تهران + تخلیه و لایروبی و حفر چاه + رفع بوی بد فاضلاب + لوله بازکنی +

تماس بگیرید

لوله بازکن تخصصی – کل تهران – ۲۴ ساعته ( علی عباسی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
100%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
96%
:امتیاز کل

شمال تهران + تهران + شرق تهران + مرکز تهران + جنوب تهران + حمل نخاله و حمل مصالح + غرب تهران +

تماس بگیرید

کل تهران – ۵ صبح تا ۱ بامداد ( یوسف عزتی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

97%
:نحوه برخورد
98%
:تخصص فنی
95%
:تمیز کار بودن
96%
:ارائه فاکتور
95%
:وقت شناسی
96%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.