ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "جنوب تهران"


مرکز تهران + حمل نخاله و حمل مصالح + شرق تهران + غرب تهران + جنوب تهران + تهران + شمال تهران +

تماس بگیرید

کل تهران ( یوسف عزتی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

جنوب تهران + تهران +

تماس بگیرید

حسین برفرازی ( جنوب تهران )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
100%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

سرویس کولر گازی + نصب کولر گازی + نصب داکت اسپلیت + تعمیر کولر گازی + تعمیر داکت اسپلیت + شهریار + مرکز تهران + سرویس داکت اسپلیت + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + تعمیر چیلر تراکمی + تعمیر شوفاژ + جنوب تهران + تهران + شرق تهران + شمال تهران + غرب تهران +

تماس بگیرید

کل تهران – شهریار – ۸ صبح تا ۹ شب ( اباذر محققی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
92%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
93%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

جنوب تهران + تهران +

تماس بگیرید

جنوب تهران ( مهران عسگرپور سرمست رودپشتی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

مرکز تهران + تهران + غرب تهران + شرق تهران + جنوب تهران + شمال تهران +

تماس بگیرید

حسین بلوچ ( خرده کاری انجام نمیشود )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
100%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

شمال تهران + مرکز تهران + تعمیر ماشین ظرفشویی + تهران + غرب تهران + جنوب تهران + تعمیر ماشین لباسشویی + شرق تهران +

تماس بگیرید

کل تهران و حومه – ۸ صبح تا ۸ شب ( انوش اصل رسولی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

شمال تهران + تهران + شرق تهران + جنوب تهران + مرکز تهران +

تماس بگیرید

امیر عزتی (کل تهران جز غرب)

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
94%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
93%
:ارائه فاکتور
93%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

غرب تهران + مرکز تهران + جنوب تهران + شرق تهران + مقاوم سازی ساختمان + شمال تهران + تهران +

تماس بگیرید

بهسازه اندیشان آریا

امتیازدهی مشتریان قبلی:

99%
:نحوه برخورد
100%
:تخصص فنی
97%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
97%
:امتیاز کل

شرق تهران + مرکز تهران + غرب تهران + تهران + شمال تهران + جنوب تهران +

تماس بگیرید

کل تهران ( قالیشویی پسرخاله ها )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
90%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

غرب تهران + شرق تهران + جنوب تهران + حمل نخاله و حمل مصالح + مرکز تهران + تهران + شمال تهران +

تماس بگیرید

کل تهران ( محمدرضا علیپور )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
95%
:وقت شناسی
93%
:امتیاز کل

غرب تهران + مرکز تهران + شمال تهران + شرق تهران + جنوب تهران + تهران +

تماس بگیرید

کار با طناب – کل تهران ( حسین اکبری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
89%
:تمیز کار بودن
90%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

جنوب تهران + شرق تهران + شمال تهران + مرکز تهران + تهران + غرب تهران +

تماس بگیرید

کل تهران ( غلامرضا کریمی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.

Scroll Up