ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "جنوب تهران"

حمید سعیدی ( کل تهران )
شرق تهران, مرکز تهران, غرب تهران,

تماس بگیرید

حمید سعیدی ( کل تهران )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
100%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

تهران + کرج + جنوب تهران + شرق تهران + شمال تهران + مرکز تهران + غرب تهران +

تماس بگیرید

فقط تابا و کوماکس انجام میشود – کل تهران و کرج (حمزه علیلو )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

غرب تهران + شرق تهران + جنوب تهران + ایزوگام و قیرگونی و آسفالت + مرکز تهران + تهران + شمال تهران +

تماس بگیرید

کل تهران و اطراف ( سجاد سلیمی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
98%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

شمال تهران + مرکز تهران + شرق تهران + جنوب تهران + تهران + غرب تهران +

تماس بگیرید

کل تهران – 8 صبح تا 10 شب ( شرکت پاکان آئین سرویس )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

غرب تهران + تهران + جنوب تهران + شمال تهران + شرق تهران + مرکز تهران +

تماس بگیرید

کل تهران ( وحید قربانی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

سرویس کولر گازی + مرکز تهران + تعمیر هواساز + تهران + کانال سازی و کانال کشی کولر آبی + غرب تهران + شمال تهران + شرق تهران + جنوب تهران + تعمیر کولر گازی +

تماس بگیرید

کل تهران – ۷ صبح تا ۱۰ شب ( مرتضی فرخی نوین )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

شمال تهران + غرب تهران + تهران + مرکز تهران + جنوب تهران + شرق تهران +

تماس بگیرید

کل تهران – ۸ صبح تا ۸ شب ( محمد خزائی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

تعمیر کولر + سرویس کولر + جنوب تهران + نصب کولر + مرکز تهران + تهران + شرق تهران + غرب تهران + شمال تهران +

تماس بگیرید

تبریزی ( فقط ساخت کانال کولر )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
100%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

تهران + جنوب تهران + شرق تهران + شمال تهران + مرکز تهران + غرب تهران +

تماس بگیرید

کل تهران ( علیرضا ولدخانی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

93%
:نحوه برخورد
93%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
90%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل
مراد حصاری ( تهران و شهرستان )
غرب تهران, مرکز تهران, تهران, کرج,

تماس بگیرید

مراد حصاری ( تهران و شهرستان )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

94%
:نحوه برخورد
89%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
90%
:ارائه فاکتور
80%
:وقت شناسی
89%
:امتیاز کل

جنوب تهران + مرکز تهران + غرب تهران + تهران + شرق تهران + شمال تهران +

تماس بگیرید

کل تهران ( فرشاد سهیلی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
94%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

شمال تهران + شیشه بری + شرق تهران + نصب و تعمیر و سرویس درب شیشه ای اتومات و معمولی + تهران + مرکز تهران + جنوب تهران + غرب تهران +

تماس بگیرید

درب شیشه ای اتومات انجام نمیشود – کل تهران – ۸ صبح تا ۱۰ شب ( پرویز پروستان )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
93%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.