ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "جنوب تهران"


جنوب تهران + مرکز تهران + تهران +

تماس بگیرید

مرکز – جنوب – ۲ عصر تا ۱۲ شب ( محمد صانعی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

جنوب تهران + تهران +

تماس بگیرید

محمد ترک ( خاور – جنوب تهران )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
100%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

تهران + شرق تهران + مرکز تهران + شمال تهران + جنوب تهران + غرب تهران +

تماس بگیرید

فقط نیروی آقا کل تهران ( شرکت رضایت پیشگان مسیر )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
90%
:ارائه فاکتور
89%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

کرج + شمال تهران + مرکز تهران + غرب تهران + شیراز + جنوب تهران + تهران + اصفهان + مشهد + شرق تهران +

تماس بگیرید

حسین مرادی

امتیازدهی مشتریان قبلی:

93%
:نحوه برخورد
92%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تهران + جنوب تهران +

تماس بگیرید

شهرری – قرچک – 7 صبح تا 10 شب ( بابک عزیزپور )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
89%
:تمیز کار بودن
90%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

مرکز تهران + تخلیه و لایروبی و حفر چاه + شمال تهران + جنوب تهران + غرب تهران + لوله بازکنی + شرق تهران + تهران + رفع بوی بد فاضلاب +

تماس بگیرید

لوله بازکن تخصصی و فوق حرفه ای – کل تهران ( علی عباسی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
100%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

مرکز تهران + شمال تهران + تهران + غرب تهران + جنوب تهران + شرق تهران +

تماس بگیرید

کل تهران ( محمد صفری کردلر )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
89%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

تهران + غرب تهران + شرق تهران + جنوب تهران + مرکز تهران + شمال تهران +

تماس بگیرید

10 تن کفی تا 100 تن ( محمد اسماعیلی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

93%
:نحوه برخورد
94%
:تخصص فنی
95%
:تمیز کار بودن
95%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
93%
:امتیاز کل

شمال تهران + نصب و تعمیر توالت فرنگی + جنوب تهران + مرکز تهران + تعمیر شوفاژ + تشخیص ترکیدگی لوله + تهران + غرب تهران + لوله کشی آب و نصب شیرآلات +

تماس بگیرید

کل تهران به جز شرق ( وحید پویان نژاد )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
90%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

مرکز تهران + شمال تهران + جنوب تهران + غرب تهران + تهران + شرق تهران +

تماس بگیرید

کل تهران – ۸ صبح تا ۸ شب ( محمد خزائی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

مرکز تهران + غرب تهران + شرق تهران + شمال تهران + تهران + جنوب تهران + نقاشی ساختمان +

تماس بگیرید

کل تهران – ۸ صبح تا ۵ عصر ( امیر ولی پور )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

شرق تهران + شمال تهران + غرب تهران + تهران + جنوب تهران + مرکز تهران +

تماس بگیرید

کل تهران ( علی همتی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

94%
:نحوه برخورد
95%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.