مطالب منتشر شده در دسته "ایزوگام و قیرگونی و آسفالت"


ایزوگام و قیرگونی و آسفالت + تبریز +

تماس بگیرید

کل تبریز – ۸ صبح تا ۹ شب ( علیرضا قاسمی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

نصب و تعمیر شومینه + نصب کولر گازی + نصب کولر + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + تعمیر بخاری + تعمیر کولر آبی + نصب کولر آبی + تعمیر اجاق گاز + نصب و تعمیر فلاش تانک + تعمیر کولر گازی + تعمیر شوفاژ + تعمیر کولر + تعمیر آبگرمکن + تهران + سیم کشی و برق کشی + جنوب تهران + غرب تهران + سرویس کولر گازی + مرکز تهران + سرویس کولر آبی + نصب و تعمیر توالت فرنگی + شرق تهران + شمال تهران + ایزوگام و قیرگونی و آسفالت + سرویس کولر +

تماس بگیرید

کل تهران ( حمید سوری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

95%
:نحوه برخورد
100%
:تخصص فنی
95%
:تمیز کار بودن
96%
:ارائه فاکتور
98%
:وقت شناسی
97%
:امتیاز کل

ایزوگام و قیرگونی و آسفالت + مشهد +

تماس بگیرید

کل مشهد ( ناصر زمانی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
89%
:تمیز کار بودن
90%
:ارائه فاکتور
88%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

ایزوگام و قیرگونی و آسفالت + کرج +

تماس بگیرید

کل کرج ( محسن ترکاشوند )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

88%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
89%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

مرکز تهران + غرب تهران + جنوب تهران + شمال تهران + ایزوگام و قیرگونی و آسفالت + اسلامشهر + شرق تهران + تهران +

تماس بگیرید

کل تهران – اسلامشهر ( علی سلیمی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
100%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

مشهد + ایزوگام و قیرگونی و آسفالت +

تماس بگیرید

علی کوه پیما ( کل مشهد )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
100%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

غرب تهران + شرق تهران + مرکز تهران + تهران + شمال تهران + جنوب تهران + ایزوگام و قیرگونی و آسفالت +

تماس بگیرید

کل تهران و اطراف ( سجاد سلیمی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
98%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

مرکز تهران + جنوب تهران + تهران + ایزوگام و قیرگونی و آسفالت + شرق تهران + شمال تهران + غرب تهران +

تماس بگیرید

قیرگونی انجام نمیشود – سید مراد حسینی ( کل تهران )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
100%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

اصفهان + ایزوگام و قیرگونی و آسفالت +

تماس بگیرید

داخل شهر اصفهان ( مجتبی نظری فر )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

تهران + غرب تهران + جنوب تهران + ایزوگام و قیرگونی و آسفالت + مرکز تهران + شرق تهران + شمال تهران +

تماس بگیرید

کل تهران ( علی لطیفی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

ایزوگام و قیرگونی و آسفالت + اصفهان +

تماس بگیرید

داخل شهر اصفهان – ۷ صبح تا ۵ عصر ( محسن رشیدی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

ایزوگام و قیرگونی و آسفالت + کرج +

تماس بگیرید

کل کرج ( ابوالحسن ترکاشوند )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.

  • هنوز هیچ مطلب محبوبی وجود ندارد.
Scroll Up