ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "اجاره جرثقیل"


اجاره جرثقیل + کرج +

تماس بگیرید

حسن مولایی ( اشتهارد )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
100%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

غرب تهران + شمال تهران + جنوب تهران + مرکز تهران + تهران + اجاره جرثقیل + شرق تهران +

تماس بگیرید

7 تن دکل بلند ( صادق نادری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
100%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

شمال تهران + تهران + جنوب تهران + غرب تهران + مرکز تهران + اجاره جرثقیل + شرق تهران +

تماس بگیرید

فقط حمل خودرو – کفی دار ( عباس نایینی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
100%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

مشهد + اجاره جرثقیل +

تماس بگیرید

محمد دولت یاری ( 4 تا 20 تن )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
100%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

غرب تهران + شمال تهران + جنوب تهران + مرکز تهران + اجاره جرثقیل + تهران + شرق تهران +

تماس بگیرید

3 تن ( حافظ شجاعی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
96%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
93%
:امتیاز کل

اجاره جرثقیل + مشهد +

تماس بگیرید

محمد فوشانی

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
98%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
96%
:امتیاز کل

غرب تهران + جنوب تهران + مرکز تهران + شمال تهران + اجاره جرثقیل + تهران + شرق تهران +

تماس بگیرید

7 تن تا 120 تن واقعی ( حسین شجاعی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
100%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

کرج + اجاره جرثقیل +

تماس بگیرید

سنجری ( کرج و اطراف )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
100%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

شرق تهران + غرب تهران + شمال تهران + تهران + مرکز تهران + اجاره جرثقیل + جنوب تهران + کرج +

تماس بگیرید

3 تن الی 5 تن کفی دار( احسان بهزادی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
96%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
95%
:وقت شناسی
94%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.