ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "باتری سازی خودرو"


باتری سازی خودرو + شیراز + آپاراتی و پنچرگیری سیار + مکانیک سیار +

تماس بگیرید

تعمیر ماشین های قدیمی و کاربراتور انجام نمیشود – کل شیراز – ۷ صبح تا ۱۱ شب ( سعید رحمانی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

99%
:نحوه برخورد
97%
:تخصص فنی
96%
:تمیز کار بودن
95%
:ارائه فاکتور
98%
:وقت شناسی
97%
:امتیاز کل

مکانیک سیار + شیراز + آپاراتی و پنچرگیری سیار + باتری سازی خودرو +

تماس بگیرید

کل شهر شیراز – ۸ صبح تا ۱۱ شب ( مهدی شیخی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

غرب تهران + مکانیک سیار + تهران + باتری سازی خودرو +

تماس بگیرید

غرب تهران – ۷ صبح تا ۱۲ شب ( بهرام نوروزگردانی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
94%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

باتری سازی خودرو + آپاراتی و پنچرگیری سیار + اصفهان + مکانیک سیار + یدک کش و حمل خودرو +

تماس بگیرید

داخل شهر اصفهان – ۲۴ ساعته ( مهدی مکتوبیان بهارانچی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

باتری سازی خودرو + شمال تهران + مکانیک سیار + شرق تهران + تهران +

تماس بگیرید

فقط شمال و شرق – ۱۰ صبح تا ۹ شب ( هادی عظیمی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

مکانیک سیار + شیراز + آپاراتی و پنچرگیری سیار + باتری سازی خودرو +

تماس بگیرید

فقط ماشین ایرانی – کل شیراز – ۸ صبح تا ۸ شب ( محسن مقدم فرد )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
89%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
90%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

باتری سازی خودرو + مکانیک سیار + شیراز +

تماس بگیرید

داخل شهر شیراز – ۲۴ ساعته ( سعید بهبودی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

مکانیک سیار + غرب تهران + باتری سازی خودرو + تهران +

تماس بگیرید

غرب – ۹ صبح تا ۱۲ شب ( حسین محمدی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

مکانیک سیار + آپاراتی و پنچرگیری سیار + باتری سازی خودرو + شیراز +

تماس بگیرید

کل شیراز – ۲۴ ساعته ( میثاق رسول نیا )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

آپاراتی و پنچرگیری سیار + باتری سازی خودرو + یدک کش و حمل خودرو + مکانیک سیار + اصفهان +

تماس بگیرید

داخل شهر اصفهان – ۲۴ ساعته ( منصور صالحی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

96%
:نحوه برخورد
95%
:تخصص فنی
95%
:تمیز کار بودن
93%
:ارائه فاکتور
93%
:وقت شناسی
94%
:امتیاز کل

تهران + شرق تهران + باتری سازی خودرو + مرکز تهران +

تماس بگیرید

شرق – مرکز – ۱۰ صبح تا ۸ شب ( امیر هدایتی زاده )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

باتری سازی خودرو + اصفهان + مکانیک سیار + یدک کش و حمل خودرو + آپاراتی و پنچرگیری سیار +

تماس بگیرید

کل اصفهان – ۲۴ ساعته ( بهرام حسن پور )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

97%
:نحوه برخورد
95%
:تخصص فنی
95%
:تمیز کار بودن
93%
:ارائه فاکتور
94%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.