ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "نصب کرکره برقی"


تعمیر و سرویس کرکره برقی + نصب کولر گازی + تعمیر و سرویس درب های اتومات پارکینگی + سرویس کولر گازی + تعمیر کولر گازی + اصفهان + نصب درب های اتومات پارکینگی + نصب کرکره برقی +

تماس بگیرید

کل اصفهان – ۸ صبح تا ۱۰ شب ( سیدمهدی هاشمی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

نصب کرکره برقی + شمال تهران + تعمیر و سرویس کرکره برقی + کلیدسازی + تهران +

تماس بگیرید

شمال – شمال شرق – ۹ صبح تا ۱۰ شب ( محمد اکبری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
95%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

غرب تهران + تعمیر و سرویس کرکره برقی + شمال تهران + نصب و تعمیر و سرویس درب شیشه ای اتومات و معمولی + تعمیر و سرویس درب های اتومات پارکینگی + نصب درب های اتومات پارکینگی + جنوب تهران + تهران + نصب کرکره برقی + شرق تهران +

تماس بگیرید

تعمیر ریموت درب پارکینگ – کل تهران به جز طرح ترافیک – ۸ صبح تا ۸ شب ( سعید خداپناه )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

تعمیر و سرویس درب های اتومات پارکینگی + تعمیر و سرویس کرکره برقی + کرج + نصب درب های اتومات پارکینگی + نصب کرکره برقی +

تماس بگیرید

فقط داخل شهر کرج – ۱۰ صبح تا ۶ عصر ( اسحق صدیقی چوبری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

95%
:نحوه برخورد
95%
:تخصص فنی
94%
:تمیز کار بودن
95%
:ارائه فاکتور
94%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

غرب تهران + تعمیر و سرویس کرکره برقی + نصب و تعمیر دوربین مداربسته + تعمیر و سرویس درب های اتومات پارکینگی + نصب و تعمیر دزدگیر ساختمان و اماکن + سرویس کولر + نصب کرکره برقی + تعمیر کولر + نصب کولر آبی + نصب کولر + نصب درب های اتومات پارکینگی + تهران + سیم کشی و برق کشی + تعمیر کولر آبی + سرویس کولر آبی +

تماس بگیرید

غرب – شمال غرب – ۸ صبح تا ۱۰ شب ( مرتضی مودبی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

نصب و تعمیر دزدگیر ساختمان و اماکن + نصب و تعمیر دوربین مداربسته + تعمیر و سرویس درب های اتومات پارکینگی + نصب درب های اتومات پارکینگی + نصب کرکره برقی + تهران + تعمیر و سرویس کرکره برقی + شرق تهران + شمال تهران +

تماس بگیرید

شمال – شرق – ۹ صبح تا ۸ شب ( حسین جوادی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
92%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

سیم کشی و برق کشی + نصب درب های اتومات پارکینگی + اصفهان + نصب و تعمیر دزدگیر ساختمان و اماکن + تعمیر و سرویس درب های اتومات پارکینگی + نصب و تعمیر دوربین مداربسته + نصب کرکره برقی + تعمیر و سرویس کرکره برقی +

تماس بگیرید

داخل شهر اصفهان – ۸ صبح تا ۱۰ شب ( حسین محمودی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

مشهد + تعمیر و سرویس کرکره برقی + نصب و تعمیر و سرویس درب شیشه ای اتومات و معمولی + نصب کرکره برقی +

تماس بگیرید

کل شهر مشهد – ۸ صبح تا ۸ شب ( غلامرضا پوراحد انزابی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

نصب کرکره برقی + شمال تهران + تهران + تعمیر و سرویس درب های اتومات پارکینگی + غرب تهران + تعمیر و سرویس کرکره برقی + نصب درب های اتومات پارکینگی + جنوب تهران + مرکز تهران +

تماس بگیرید

تعمیر ریموت درب پارکینگ – کل تهران به جز شرق – ۸ صبح تا ۱۰ شب ( مجید سلطانی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

نصب کرکره برقی + نصب درب های اتومات پارکینگی + کلیدسازی + تعمیر و سرویس کرکره برقی + اصفهان + تعمیر و سرویس درب های اتومات پارکینگی +

تماس بگیرید

فقط داخل شهر اصفهان – ۲۴ ساعته ( جلال نصراصفهانی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
89%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

نصب کرکره برقی + غرب تهران + دوخت و نصب پرده + تعمیر و سرویس کرکره برقی + تعمیر و سرویس درب های اتومات پارکینگی + تهران +

تماس بگیرید

غرب تهران – ۲۴ ساعته ( حسین خلیلی پشکلو )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

93%
:نحوه برخورد
92%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
90%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

تعمیر و سرویس درب های اتومات پارکینگی + نصب کرکره برقی + نصب درب های اتومات پارکینگی + تعمیر و سرویس کرکره برقی + کلیدسازی + اصفهان +

تماس بگیرید

قفل و کلید تمامی خودروها انجام میشود – فقط داخل شهر اصفهان – ۲۴ ساعته ( شکراله طاهری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.