ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "نصب و تعمیر دزدگیر ساختمان و اماکن"


نصب و تعمیر دزدگیر ساختمان و اماکن + نصب و تعمیر دوربین مداربسته + اصفهان + نصب و تعمیر آیفون تصویری و معمولی +

تماس بگیرید

داخل شهر اصفهان – ۸ صبح تا ۱۰ شب ( امین اکبری حسین آبادی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تهران + نصب و تعمیر دوربین مداربسته + نصب کرکره برقی + تعمیر و سرویس کرکره برقی + نصب و تعمیر دزدگیر ساختمان و اماکن + نصب درب های اتومات پارکینگی + تعمیر و سرویس درب های اتومات پارکینگی + نصب و تعمیر آیفون تصویری و معمولی + غرب تهران +

تماس بگیرید

غرب تهران – ۱۰ صبح تا ۱۰ شب ( شهروز مودبی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تهران + غرب تهران + نصب و تعمیر دزدگیر ساختمان و اماکن + نصب و تعمیر دوربین مداربسته +

تماس بگیرید

غرب تهران – ۹ صبح تا ۸ شب ( میلاد اعتمادی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

مرکز تهران + نصب و تعمیر دزدگیر ساختمان و اماکن + غرب تهران + تهران + نصب و تعمیر دوربین مداربسته +

تماس بگیرید

غرب – شمال غربی – مرکز – ۸ صبح تا ۸ شب ( بهمن بیات )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
92%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

نصب و تعمیر دزدگیر ساختمان و اماکن + نصب و تعمیر دوربین مداربسته + تعمیر کامپیوتر و لپ تاپ + غرب تهران + تهران +

تماس بگیرید

غرب تهران – 3 عصر تا 8 شب ( مرتضی احمدنیا مجرد )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

نصب و تعمیر دزدگیر ساختمان و اماکن + نصب درب های اتومات پارکینگی + تعمیر و سرویس کرکره برقی + سیم کشی و برق کشی + نصب کرکره برقی + نصب و تعمیر دوربین مداربسته + اصفهان + تعمیر و سرویس درب های اتومات پارکینگی +

تماس بگیرید

داخل شهر اصفهان – ۸ صبح تا ۱۰ شب ( حسین محمودی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

سیم کشی و برق کشی + سرویس کولر + شمال تهران + نصب و تعمیر دوربین مداربسته + نصب کولر + تعمیر کولر آبی + تهران + نصب کولر آبی + سرویس کولر آبی + شرق تهران + نصب و تعمیر آیفون تصویری و معمولی + نصب و تعمیر دزدگیر ساختمان و اماکن + تعمیر کولر + مرکز تهران +

تماس بگیرید

شمال – شرق – مرکز – ۹ صبح تا ۹ شب ( حامد محمدی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

96%
:نحوه برخورد
96%
:تخصص فنی
95%
:تمیز کار بودن
96%
:ارائه فاکتور
94%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

سیم کشی و برق کشی + شیراز + نصب و تعمیر دزدگیر ساختمان و اماکن + نصب و تعمیر دوربین مداربسته + نصب و تعمیر آیفون تصویری و معمولی +

تماس بگیرید

کل شیراز – ۸ صبح تا ۱۰ شب ( رسول شرفی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

نصب و تعمیر دزدگیر ساختمان و اماکن + تعمیر و سرویس درب های اتومات پارکینگی + کرج + نصب درب های اتومات پارکینگی +

تماس بگیرید

گوهردشت – عظیمیه – باغستان – ۹ صبح تا ۸ شب ( ابراهیم بدری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

مشهد + نصب و تعمیر دزدگیر ساختمان و اماکن + نصب و تعمیر دوربین مداربسته +

تماس بگیرید

کل مشهد – ۹ صبح تا ۸ شب ( حسین غلامی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

نصب و تعمیر دوربین مداربسته + نصب کرکره برقی + تعمیر و سرویس کرکره برقی + نصب و تعمیر دزدگیر ساختمان و اماکن + شرق تهران + نصب و تعمیر آیفون تصویری و معمولی + نصب درب های اتومات پارکینگی + شمال تهران + تهران + تعمیر و سرویس درب های اتومات پارکینگی +

تماس بگیرید

شمال – شرق – ۹ صبح تا ۸ شب ( حسین جوادی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
92%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تهران + کرج + تعمیر ماشین لباسشویی + نصب و تعمیر آیفون تصویری و معمولی + سیم کشی و برق کشی + غرب تهران + نصب و تعمیر هود آشپزخانه + نصب و تعمیر دزدگیر ساختمان و اماکن + نصب و تعمیر دوربین مداربسته + تعمیر و سرویس درب های اتومات پارکینگی + نصب درب های اتومات پارکینگی +

تماس بگیرید

کل کرج – غرب تهران – ۸ صبح تا ۸ شب ( عبدالصمد صادقی سطری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.