ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "نصب و تعمیر دزدگیر ساختمان و اماکن"


نصب درب های اتومات پارکینگی + نصب و تعمیر آیفون تصویری و معمولی + تعمیر ماشین لباسشویی + غرب تهران + تعمیر و سرویس درب های اتومات پارکینگی + سیم کشی و برق کشی + نصب و تعمیر دوربین مداربسته + نصب و تعمیر هود آشپزخانه + نصب و تعمیر دزدگیر ساختمان و اماکن + تهران + کرج +

تماس بگیرید

تعمیر ریموت درب پارکینگ – کل کرج – غرب تهران – ۸ صبح تا ۸ شب ( عبدالصمد صادقی سطری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

تعمیر و سرویس کرکره برقی + شرق تهران + نصب و تعمیر دزدگیر ساختمان و اماکن + تعمیر و سرویس درب های اتومات پارکینگی + نصب و تعمیر دوربین مداربسته + تهران + نصب درب های اتومات پارکینگی + نصب و تعمیر آیفون تصویری و معمولی + نصب کرکره برقی + شمال تهران +

تماس بگیرید

شمال – شرق – 9 صبح تا 8 شب ( حسین جوادی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
92%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر کولر آبی + نصب و تعمیر دزدگیر ساختمان و اماکن + نصب و تعمیر آیفون تصویری و معمولی + سرویس کولر آبی + سرویس کولر + نصب کولر آبی + شمال تهران + مرکز تهران + سیم کشی و برق کشی + نصب کولر + تعمیر کولر + نصب و تعمیر دوربین مداربسته + تهران + شرق تهران +

تماس بگیرید

شمال – شرق – مرکز – ۹ صبح تا ۹ شب ( حامد محمدی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

96%
:نحوه برخورد
96%
:تخصص فنی
95%
:تمیز کار بودن
96%
:ارائه فاکتور
94%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

نصب و تعمیر دوربین مداربسته + مشهد + نصب و تعمیر دزدگیر ساختمان و اماکن +

تماس بگیرید

کل مشهد – ۸ صبح تا ۴ عصر ( امیر آرادوند )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

کرج + سیم کشی و برق کشی + نصب و تعمیر دوربین مداربسته + نصب و تعمیر دزدگیر ساختمان و اماکن + نصب و تعمیر آیفون تصویری و معمولی +

تماس بگیرید

کل کرج – ۸ صبح تا ۷ شب ( وحید قدیمی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

نصب کولر آبی + سرویس کولر آبی + نصب و تعمیر دزدگیر ساختمان و اماکن + تعمیر کولر + سرویس کولر + نصب و تعمیر دوربین مداربسته + اصفهان + نصب کولر + تعمیر کولر آبی +

تماس بگیرید

داخل شهر اصفهان – شاهین شهر – ۸ صبح تا ۱۲ شب ( میلاد یونسی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر و سرویس کرکره برقی + تعمیر و سرویس درب های اتومات پارکینگی + نصب درب های اتومات پارکینگی + نصب کرکره برقی + تهران + نصب و تعمیر و سرویس درب شیشه ای اتومات و معمولی + نصب و تعمیر دزدگیر ساختمان و اماکن + نصب و تعمیر آیفون تصویری و معمولی + غرب تهران + نصب و تعمیر دوربین مداربسته +

تماس بگیرید

غرب تهران – ۱۰ صبح تا ۱۰ شب ( شهروز مودبی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

نصب و تعمیر دوربین مداربسته + تهران + غرب تهران + نصب و تعمیر دزدگیر ساختمان و اماکن +

تماس بگیرید

غرب تهران – ۹ صبح تا ۸ شب ( میلاد اعتمادی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

نصب و تعمیر دزدگیر ساختمان و اماکن + اصفهان + نصب و تعمیر دوربین مداربسته +

تماس بگیرید

داخل شهر اصفهان – 8 صبح تا 10 شب ( احمد ادیب حاجی باقری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

اصفهان + نصب و تعمیر دوربین مداربسته + سیم کشی و برق کشی + نصب و تعمیر دزدگیر ساختمان و اماکن +

تماس بگیرید

داخل شهر اصفهان – شاهین شهر – دولت آباد – سپاهان – بهارستان – فولادشهر – ۹ صبح تا ۶ عصر ( مصیب زمانی ناغانی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

نصب کرکره برقی + تعمیر و سرویس کرکره برقی + تعمیر و سرویس درب های اتومات پارکینگی + نصب و تعمیر دوربین مداربسته + نصب و تعمیر دزدگیر ساختمان و اماکن + سیم کشی و برق کشی + اصفهان + نصب درب های اتومات پارکینگی +

تماس بگیرید

داخل شهر اصفهان – ۸ صبح تا ۱۰ شب ( حسین محمودی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

نصب و تعمیر دوربین مداربسته + تعمیر و سرویس درب های اتومات پارکینگی + اصفهان + نصب و تعمیر دزدگیر ساختمان و اماکن + نصب درب های اتومات پارکینگی +

تماس بگیرید

داخل شهر اصفهان – 8 صبح تا 8 شب ( احمد معینی نجف آبادی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.