ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "نصب درب های اتومات پارکینگی"


نصب درب های اتومات پارکینگی + تعمیر و سرویس کرکره برقی + اصفهان + کلیدسازی + نصب کرکره برقی + تعمیر و سرویس درب های اتومات پارکینگی +

تماس بگیرید

قفل و کلید تمامی خودروها انجام میشود – داخل شهر اصفهان ( شکراله طاهری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر و سرویس کرکره برقی + تعمیر و سرویس درب های اتومات پارکینگی + کرج + نصب درب های اتومات پارکینگی +

تماس بگیرید

کل کرج ( محمد رحمانی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

کرج + نصب و تعمیر دزدگیر ساختمان و اماکن + تعمیر و سرویس درب های اتومات پارکینگی + نصب درب های اتومات پارکینگی +

تماس بگیرید

گوهردشت – عظیمیه – باغستان – ۹ صبح تا ۸ شب ( ابراهیم بدری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

سیم کشی و برق کشی + تهران + نصب و تعمیر دوربین مداربسته + نصب و تعمیر آیفون تصویری و معمولی + نصب درب های اتومات پارکینگی + نصب و تعمیر دزدگیر ساختمان و اماکن + کرج + نصب و تعمیر هود آشپزخانه + تعمیر ماشین لباسشویی + غرب تهران + تعمیر و سرویس درب های اتومات پارکینگی +

تماس بگیرید

کل کرج – غرب تهران – ۸ صبح تا ۸ شب ( عبدالصمد صادقی سطری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

تعمیر و سرویس کرکره برقی + نصب کرکره برقی + نصب درب های اتومات پارکینگی + کرج + تعمیر و سرویس درب های اتومات پارکینگی +

تماس بگیرید

فقط داخل شهر کرج – ۱۰ صبح تا ۶ عصر ( اسحق صدیقی چوبری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

نصب درب های اتومات پارکینگی + جنوب تهران + غرب تهران + نصب و تعمیر و سرویس درب شیشه ای اتومات و معمولی + تهران + تعمیر و سرویس درب های اتومات پارکینگی +

تماس بگیرید

درب شیشه ای معمولی انجام نمیشود – غرب – جنوب — ۸ صبح تا ۸ شب ( حسین آقائی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر و سرویس درب های اتومات پارکینگی + کرج + کلیدسازی + نصب درب های اتومات پارکینگی +

تماس بگیرید

کل کرج – ۹ صبح تا ۱۰ شب ( مجید جوادزادگان )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

سرویس کولر آبی + تعمیر کولر آبی + سیم کشی و برق کشی + نصب و تعمیر دوربین مداربسته + تعمیر و سرویس کرکره برقی + سرویس کولر + نصب کرکره برقی + تعمیر کولر + تعمیر و سرویس درب های اتومات پارکینگی + نصب کولر + نصب درب های اتومات پارکینگی + نصب کولر آبی + نصب و تعمیر دزدگیر ساختمان و اماکن + غرب تهران + نصب و تعمیر آیفون تصویری و معمولی + تهران +

تماس بگیرید

غرب – شمال غرب – ۸ صبح تا ۱۰ شب ( مرتضی مودبی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

نصب و تعمیر و سرویس درب شیشه ای اتومات و معمولی + نصب و تعمیر دوربین مداربسته + مشهد + نصب و تعمیر دزدگیر ساختمان و اماکن + گلبهار + نصب درب های اتومات پارکینگی + تعمیر و سرویس درب های اتومات پارکینگی + تعمیر و سرویس کرکره برقی + نصب کرکره برقی +

تماس بگیرید

کل مشهد – گلبهار – طرقبه – شاندیز – ۹ صبح تا ۱۰ شب ( سهراب فغفورنژاد )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

نصب درب های اتومات پارکینگی + نصب و تعمیر دزدگیر ساختمان و اماکن + تعمیر و سرویس کرکره برقی + شمال تهران + نصب کرکره برقی + نصب و تعمیر آیفون تصویری و معمولی + نصب و تعمیر دوربین مداربسته + تهران + شرق تهران + تعمیر و سرویس درب های اتومات پارکینگی +

تماس بگیرید

شمال – شرق – ۹ صبح تا ۸ شب ( حسین جوادی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
92%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

نصب و تعمیر و سرویس درب شیشه ای اتومات و معمولی + تعمیر و سرویس درب های اتومات پارکینگی + نصب درب های اتومات پارکینگی + نصب کرکره برقی + تعمیر و سرویس کرکره برقی + کرج +

تماس بگیرید

کل کرج – ۸ صبح تا ۹ شب ( محمد خدایی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

نصب درب های اتومات پارکینگی + تعمیر و سرویس درب های اتومات پارکینگی + تهران + شرق تهران +

تماس بگیرید

شرق تهران – ۹ صبح تا ۱۲ شب ( علیرضا احمدی پیروز )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
89%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.