ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "نصب درب های اتومات پارکینگی"


جنوب تهران + غرب تهران + تعمیر و سرویس کرکره برقی + مرکز تهران + تعمیر و سرویس درب های اتومات پارکینگی + نصب درب های اتومات پارکینگی + تهران + شمال تهران + نصب کرکره برقی +

تماس بگیرید

تعمیر ریموت درب پارکینگ – کل تهران به جز شرق – ۸ صبح تا ۱۰ شب ( مجید سلطانی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

نصب کرکره برقی + تهران + غرب تهران + نصب درب های اتومات پارکینگی + تعمیر و سرویس کرکره برقی + جنوب تهران + شرق تهران + شمال تهران + تعمیر و سرویس درب های اتومات پارکینگی + نصب و تعمیر و سرویس درب شیشه ای اتومات و معمولی +

تماس بگیرید

تعمیر ریموت درب پارکینگ – کل تهران به جز طرح ترافیک – ۸ صبح تا ۸ شب ( سعید خداپناه )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

کرج + نصب درب های اتومات پارکینگی + تعمیر و سرویس کرکره برقی + تعمیر و سرویس درب های اتومات پارکینگی + نصب کرکره برقی +

تماس بگیرید

فقط داخل شهر کرج – ۱۰ صبح تا ۶ عصر ( اسحق صدیقی چوبری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

95%
:نحوه برخورد
95%
:تخصص فنی
94%
:تمیز کار بودن
95%
:ارائه فاکتور
94%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

تعمیر و سرویس درب های اتومات پارکینگی + اصفهان + نصب کرکره برقی + تعمیر و سرویس کرکره برقی + نصب درب های اتومات پارکینگی + کلیدسازی +

تماس بگیرید

فقط داخل شهر اصفهان – ۲۴ ساعته ( جلال نصراصفهانی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
89%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

سیم کشی و برق کشی + نصب درب های اتومات پارکینگی + نصب و تعمیر هود آشپزخانه + غرب تهران + کرج + تعمیر و سرویس درب های اتومات پارکینگی + نصب و تعمیر دزدگیر ساختمان و اماکن + نصب و تعمیر دوربین مداربسته + تهران +

تماس بگیرید

کل کرج – غرب تهران – ۸ صبح تا ۸ شب ( عبدالصمد صادقی سطری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

نصب درب های اتومات پارکینگی + نصب کرکره برقی + تهران + نصب کولر + غرب تهران + سرویس کولر + سرویس کولر آبی + نصب و تعمیر دوربین مداربسته + تعمیر کولر + تعمیر کولر آبی + نصب و تعمیر دزدگیر ساختمان و اماکن + سیم کشی و برق کشی + تعمیر و سرویس درب های اتومات پارکینگی + تعمیر و سرویس کرکره برقی + نصب کولر آبی +

تماس بگیرید

غرب – شمال غرب – ۸ صبح تا ۱۰ شب ( مرتضی مودبی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر و سرویس درب های اتومات پارکینگی + غرب تهران + نصب درب های اتومات پارکینگی + تهران + نصب و تعمیر و سرویس درب شیشه ای اتومات و معمولی + جنوب تهران +

تماس بگیرید

درب شیشه ای معمولی انجام نمیشود – غرب – جنوب — ۸ صبح تا ۸ شب ( حسین آقائی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

نصب درب های اتومات پارکینگی + تعمیر و سرویس درب های اتومات پارکینگی + کرج + نصب و تعمیر دزدگیر ساختمان و اماکن +

تماس بگیرید

گوهردشت – باغستان – ۹ صبح تا ۸ شب ( ابراهیم بدری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

95%
:نحوه برخورد
97%
:تخصص فنی
95%
:تمیز کار بودن
96%
:ارائه فاکتور
94%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

نصب و تعمیر دوربین مداربسته + نصب و تعمیر دزدگیر ساختمان و اماکن + تعمیر و سرویس کرکره برقی + نصب درب های اتومات پارکینگی + تعمیر و سرویس درب های اتومات پارکینگی + نصب کرکره برقی + اصفهان + سیم کشی و برق کشی +

تماس بگیرید

داخل شهر اصفهان – ۸ صبح تا ۱۰ شب ( حسین محمودی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

نصب درب های اتومات پارکینگی + تهران + شمال تهران + تعمیر و سرویس درب های اتومات پارکینگی +

تماس بگیرید

شهرک غرب – سعادت آباد – جنت آباد – مرزداران – پونک – ۹ صبح ۹ شب ( محمدحسین باجلان )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

کلیدسازی + تعمیر و سرویس کرکره برقی + نصب کرکره برقی + تعمیر و سرویس درب های اتومات پارکینگی + نصب درب های اتومات پارکینگی + اصفهان +

تماس بگیرید

قفل و کلید تمامی خودروها انجام میشود – فقط داخل شهر اصفهان – ۲۴ ساعته ( شکراله طاهری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

اصفهان + نصب کرکره برقی + سرویس کولر گازی + نصب درب های اتومات پارکینگی + تعمیر و سرویس کرکره برقی + نصب کولر گازی + تعمیر و سرویس درب های اتومات پارکینگی + تعمیر کولر گازی +

تماس بگیرید

کل اصفهان – ۸ صبح تا ۱۰ شب ( سیدمهدی هاشمی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.