ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "نصب درب های اتومات پارکینگی"


نصب و تعمیر دوربین مداربسته + تعمیر و سرویس درب های اتومات پارکینگی + اصفهان + نصب درب های اتومات پارکینگی + نصب و تعمیر دزدگیر ساختمان و اماکن +

تماس بگیرید

داخل شهر اصفهان – 8 صبح تا 8 شب ( احمد معینی نجف آبادی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

نصب و تعمیر دوربین مداربسته + نصب درب های اتومات پارکینگی + کرج + تعمیر و سرویس کرکره برقی + نصب و تعمیر دزدگیر ساختمان و اماکن + نصب کرکره برقی + تعمیر و سرویس درب های اتومات پارکینگی +

تماس بگیرید

تعمیر ریموت درب پارکینگ – کل کرج – ۹ صبح تا ۷ شب ( فرزین حبیبی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

کرج + تهران + نصب و تعمیر دوربین مداربسته + غرب تهران + نصب و تعمیر هود آشپزخانه + نصب و تعمیر دزدگیر ساختمان و اماکن + نصب درب های اتومات پارکینگی + تعمیر ماشین لباسشویی + تعمیر و سرویس درب های اتومات پارکینگی + سیم کشی و برق کشی + نصب و تعمیر آیفون تصویری و معمولی +

تماس بگیرید

تعمیر ریموت درب پارکینگ – کل کرج – غرب تهران – ۸ صبح تا ۸ شب ( عبدالصمد صادقی سطری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

نصب و تعمیر دوربین مداربسته + نصب و تعمیر دزدگیر ساختمان و اماکن + نصب درب های اتومات پارکینگی + کرج + تعمیر و سرویس درب های اتومات پارکینگی + نصب و تعمیر آیفون تصویری و معمولی +

تماس بگیرید

آیفون صوتی تعمیر نمیشود – گوهردشت – عظیمیه – باغستان – ۹ صبح تا ۸ شب ( ابراهیم بدری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

نصب درب های اتومات پارکینگی + تعمیر و سرویس درب های اتومات پارکینگی + کرج +

تماس بگیرید

تعمیر ریموت درب پارکینگ – فقط داخل شهر کرج – ۱۰ صبح تا ۶ عصر ( اسحق صدیقی چوبری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر و سرویس درب های اتومات پارکینگی + نصب و تعمیر و سرویس درب شیشه ای اتومات و معمولی + تعمیر و سرویس کرکره برقی + نصب درب های اتومات پارکینگی + کرج + نصب کرکره برقی +

تماس بگیرید

کل کرج – ۸ صبح تا ۹ شب ( محمد خدایی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

نصب درب های اتومات پارکینگی + تعمیر و سرویس کرکره برقی + تعمیر و سرویس درب های اتومات پارکینگی + کرج +

تماس بگیرید

کل کرج ( محمد رحمانی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

تعمیر و سرویس کرکره برقی + شمال تهران + نصب کرکره برقی + جنوب تهران + تهران + غرب تهران + تعمیر و سرویس درب های اتومات پارکینگی + نصب و تعمیر و سرویس درب شیشه ای اتومات و معمولی + شرق تهران + نصب درب های اتومات پارکینگی +

تماس بگیرید

تعمیر ریموت درب پارکینگ – کل تهران به جز طرح ترافیک – ۸ صبح تا ۸ شب ( سعید خداپناه )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

نصب کرکره برقی + نصب درب های اتومات پارکینگی + تهران + کلیدسازی + غرب تهران + تعمیر و سرویس درب های اتومات پارکینگی + تعمیر و سرویس کرکره برقی +

تماس بگیرید

قفل و کلید تمامی خودروها انجام میشود – فقط غرب – شمال غربی ( علی یاوری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
93%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

سیم کشی و برق کشی + نصب و تعمیر آیفون تصویری و معمولی + تعمیر و سرویس درب های اتومات پارکینگی + نصب و تعمیر دوربین مداربسته + نصب درب های اتومات پارکینگی + شیراز + نصب و تعمیر دزدگیر ساختمان و اماکن +

تماس بگیرید

کل شیراز ( اصلان کیانی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر و سرویس کرکره برقی + کلیدسازی + نصب درب های اتومات پارکینگی + نصب کرکره برقی + تعمیر و سرویس درب های اتومات پارکینگی + اصفهان +

تماس بگیرید

قفل و کلید تمامی خودروها انجام میشود – داخل شهر اصفهان ( شکراله طاهری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر و سرویس درب های اتومات پارکینگی + غرب تهران + تهران + نصب درب های اتومات پارکینگی + شمال تهران +

تماس بگیرید

شمال – غرب ( محمد اکبری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
95%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
93%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.