ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "نجاری"


تهران + جنوب تهران + شمال تهران + مرکز تهران + نجاری + شرق تهران + غرب تهران +

تماس بگیرید

کل تهران – 8 صبح تا 6 عصر ( علیرضا حسینی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر مبل + نجاری + اصفهان +

تماس بگیرید

داخل شهر اصفهان – 9 صبح تا 9 شب ( رسول شجاع سقاء )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

کابینت سازی + نجاری + تهران + شرق تهران +

تماس بگیرید

فقط شرق تهران – ۹ صبح تا ۶ عصر ( رمضانعلی نجفی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

مشهد + تعمیر مبل + نجاری +

تماس بگیرید

کل مشهد – ۱۰ صبح تا ۹ شب ( مهدی غیوری خواه )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

نجاری + کاور مبل + تعمیر مبل + اصفهان +

تماس بگیرید

داخل شهر اصفهان – ۹ صبح تا ۹ شب ( محمدرضا صفاری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

غرب تهران + کابینت سازی + شرق تهران + جنوب تهران + شمال تهران + تهران + نجاری + مرکز تهران +

تماس بگیرید

کل تهران – 9 صبح تا 7 شب ( حسن عبداله زاده )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.