ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "جاده هراز"


یدک کش و حمل خودرو + جاده هراز +

تماس بگیرید

جاده هراز – آمل ( ماشااله موسی زاده )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

جاده هراز +

تماس بگیرید

جاده هراز – محمودآباد ( حمید هادی زاده )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
93%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

جاده هراز +

تماس بگیرید

جلال خرسند

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
87%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.