ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "تعمیر و سرویس کرکره برقی"


نصب و تعمیر و سرویس درب شیشه ای اتومات و معمولی + نصب درب های اتومات پارکینگی + تعمیر و سرویس کرکره برقی + تعمیر و سرویس درب های اتومات پارکینگی + کرج + نصب کرکره برقی +

تماس بگیرید

کل کرج – ۸ صبح تا ۸ شب ( حسین عالی پورریمله )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر و سرویس کرکره برقی + نصب کرکره برقی + تعمیر و سرویس درب های اتومات پارکینگی + نصب درب های اتومات پارکینگی + کرج + نصب و تعمیر و سرویس درب شیشه ای اتومات و معمولی +

تماس بگیرید

کل کرج – ۸ صبح تا ۹ شب ( محمد خدایی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

نصب و تعمیر دزدگیر ساختمان و اماکن + تعمیر و سرویس کرکره برقی + نصب و تعمیر دوربین مداربسته + نصب درب های اتومات پارکینگی + تعمیر و سرویس درب های اتومات پارکینگی + نصب کرکره برقی + کرج + سیم کشی و برق کشی +

تماس بگیرید

تعمیر ریموت درب پارکینگ – کل کرج – ۸ صبح تا ۹ شب ( فرزین حبیبی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر و سرویس کرکره برقی + نصب و تعمیر دوربین مداربسته + نصب کرکره برقی + مشهد + نصب درب های اتومات پارکینگی + نصب و تعمیر و سرویس درب شیشه ای اتومات و معمولی + نصب و تعمیر دزدگیر ساختمان و اماکن + تعمیر و سرویس درب های اتومات پارکینگی + گلبهار +

تماس بگیرید

کل مشهد – گلبهار – طرقبه – شاندیز – ۹ صبح تا ۱۰ شب ( سهراب فغفورنژاد )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

کلیدسازی + نصب کرکره برقی + نصب درب های اتومات پارکینگی + تعمیر و سرویس کرکره برقی + اصفهان + تعمیر و سرویس درب های اتومات پارکینگی +

تماس بگیرید

قفل و کلید تمامی خودروها انجام میشود – داخل شهر اصفهان ( شکراله طاهری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر و سرویس درب های اتومات پارکینگی + غرب تهران + تعمیر و سرویس کرکره برقی + تهران + نصب کرکره برقی + شمال تهران + کلیدسازی + نصب درب های اتومات پارکینگی +

تماس بگیرید

صادقیه – ستارخان – مرزداران – ژاندارمری ( رحمان گنجی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
99%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
96%
:امتیاز کل

کلیدسازی + تعمیر و سرویس درب های اتومات پارکینگی + نصب درب های اتومات پارکینگی + نصب کرکره برقی + تعمیر و سرویس کرکره برقی + تهران + غرب تهران +

تماس بگیرید

قفل و کلید تمامی خودروها انجام میشود – فقط غرب – شمال غربی ( علی یاوری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
93%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

تعمیر و سرویس کرکره برقی + شمال تهران + کلیدسازی + تعمیر و سرویس درب های اتومات پارکینگی + تهران +

تماس بگیرید

تعمیر ریموت درب پارکینگ – فقط شمال تهران ( محمدصادق عشوری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

مرکز تهران + نصب کرکره برقی + تهران + تعمیر و سرویس کرکره برقی +

تماس بگیرید

مرکز تهران – ۹ صبح تا ۸ شب ( حمیدرضا خجسته راد )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

غرب تهران + نصب کرکره برقی + تعمیر و سرویس کرکره برقی + نصب درب های اتومات پارکینگی + نصب و تعمیر دزدگیر ساختمان و اماکن + نصب و تعمیر دوربین مداربسته + شمال تهران + نصب و تعمیر آیفون تصویری و معمولی + تهران + مرکز تهران + تعمیر و سرویس درب های اتومات پارکینگی +

تماس بگیرید

تعمیر ریموت درب پارکینگ – شمال – مرکز – غرب – ۹ صبح تا ۹ شب ( محمد ناطقی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

نصب و تعمیر دزدگیر ساختمان و اماکن + نصب درب های اتومات پارکینگی + شمال تهران + تهران + شرق تهران + تعمیر و سرویس درب های اتومات پارکینگی + نصب و تعمیر آیفون تصویری و معمولی + نصب کرکره برقی + نصب و تعمیر دوربین مداربسته + تعمیر و سرویس کرکره برقی +

تماس بگیرید

شمال – شرق – 9 صبح تا 8 شب ( حسین جوادی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
92%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

جنوب تهران + تعمیر و سرویس درب های اتومات پارکینگی + تهران + نصب درب های اتومات پارکینگی + غرب تهران + تعمیر و سرویس کرکره برقی + نصب و تعمیر و سرویس درب شیشه ای اتومات و معمولی + نصب کرکره برقی + شرق تهران + شمال تهران +

تماس بگیرید

تعمیر ریموت درب پارکینگ – کل تهران به جز طرح ترافیک – ۸ صبح تا ۸ شب ( سعید خداپناه )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.