ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "تعمیر و سرویس درب های اتومات پارکینگی"


تعمیر و سرویس درب های اتومات پارکینگی + کرج + نصب و تعمیر و سرویس درب شیشه ای اتومات و معمولی + تعمیر و سرویس کرکره برقی + نصب کرکره برقی + نصب درب های اتومات پارکینگی +

تماس بگیرید

کل کرج – ۸ صبح تا ۹ شب ( محمد خدایی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر و سرویس درب های اتومات پارکینگی + اصفهان + نصب و تعمیر دوربین مداربسته + نصب درب های اتومات پارکینگی + نصب و تعمیر دزدگیر ساختمان و اماکن +

تماس بگیرید

داخل شهر اصفهان – 8 صبح تا 8 شب ( احمد معینی نجف آبادی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

تعمیر و سرویس کرکره برقی + جنوب تهران + نصب درب های اتومات پارکینگی + مرکز تهران + تعمیر و سرویس درب های اتومات پارکینگی + تهران + نصب کرکره برقی + شمال تهران + غرب تهران +

تماس بگیرید

تعمیر ریموت درب پارکینگ – کل تهران به جز شرق – ۸ صبح تا ۱۰ شب ( مجید سلطانی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

نصب کرکره برقی + تهران + تعمیر و سرویس درب های اتومات پارکینگی + دوخت و نصب پرده + تعمیر و سرویس کرکره برقی + غرب تهران +

تماس بگیرید

غرب تهران – ۲۴ ساعته ( حسین خلیلی پشکلو )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

93%
:نحوه برخورد
92%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
90%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

نصب و تعمیر آیفون تصویری و معمولی + تعمیر و سرویس کرکره برقی + تعمیر و سرویس درب های اتومات پارکینگی + غرب تهران + تعمیر کولر آبی + سرویس کولر آبی + نصب درب های اتومات پارکینگی + نصب کرکره برقی + نصب کولر آبی + تعمیر کولر + نصب و تعمیر دزدگیر ساختمان و اماکن + تهران + نصب کولر + سیم کشی و برق کشی + نصب و تعمیر دوربین مداربسته + سرویس کولر +

تماس بگیرید

غرب – شمال غرب – ۸ صبح تا ۱۰ شب ( مرتضی مودبی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

جنوب تهران + سرویس کولر گازی + شرق تهران + تعمیر جاروبرقی + تعمیر کولر گازی + مرکز تهران + نصب کولر گازی + تهران + سیم کشی و برق کشی + نصب و تعمیر دوربین مداربسته + تعمیر ماشین لباسشویی + تعمیر یخچال فریزر صنعتی + تعمیر و سرویس درب های اتومات پارکینگی + تعمیر یخچال فریزر خانگی +

تماس بگیرید

شرق – مرکز – جنوب – ۳ عصر تا ۸ شب ( فرشاد جمشیدی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

شمال تهران + کلیدسازی + تهران + تعمیر و سرویس درب های اتومات پارکینگی +

تماس بگیرید

قفل و کلید تمامی خودروها انجام میشود – فقط شمال تهران – ۹ صبح تا ۱۲ شب ( داوود گنجی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
95%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
94%
:امتیاز کل

نصب و تعمیر دزدگیر ساختمان و اماکن + نصب و تعمیر دوربین مداربسته + نصب و تعمیر آیفون تصویری و معمولی + شمال تهران + نصب کرکره برقی + تعمیر و سرویس کرکره برقی + شرق تهران + تهران + نصب درب های اتومات پارکینگی + تعمیر و سرویس درب های اتومات پارکینگی +

تماس بگیرید

شمال – شرق – 9 صبح تا 8 شب ( حسین جوادی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
92%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

جنوب تهران + غرب تهران + تعمیر و سرویس درب های اتومات پارکینگی + نصب درب های اتومات پارکینگی + تهران + نصب و تعمیر و سرویس درب شیشه ای اتومات و معمولی +

تماس بگیرید

درب شیشه ای معمولی انجام نمیشود – غرب – جنوب — ۸ صبح تا ۸ شب ( حسین آقائی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

اصفهان + نصب کرکره برقی + تعمیر و سرویس کرکره برقی + کلیدسازی + تعمیر و سرویس درب های اتومات پارکینگی + نصب درب های اتومات پارکینگی +

تماس بگیرید

فقط داخل شهر اصفهان ( جلال نصراصفهانی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
89%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

تهران + تعمیر و سرویس درب های اتومات پارکینگی + کلیدسازی + تعمیر و سرویس کرکره برقی + غرب تهران + نصب و تعمیر دزدگیر خودرو +

تماس بگیرید

قفل و کلید تمامی خودروها انجام میشود – غرب تهران – ۶ صبح تا ۱۲ شب ( تقی امید )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

نصب و تعمیر دزدگیر ساختمان و اماکن + کرج + نصب و تعمیر دوربین مداربسته + تعمیر و سرویس درب های اتومات پارکینگی + نصب کرکره برقی + نصب درب های اتومات پارکینگی + تعمیر و سرویس کرکره برقی +

تماس بگیرید

تعمیر ریموت درب پارکینگ – کل کرج – ۹ صبح تا ۷ شب ( فرزین حبیبی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.