ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "تعمیر و سرویس درب های اتومات پارکینگی"


نصب و تعمیر آیفون تصویری و معمولی + تهران + تعمیر کولر + سرویس کولر آبی + نصب کولر + نصب و تعمیر دوربین مداربسته + نصب کرکره برقی + تعمیر و سرویس کرکره برقی + نصب و تعمیر دزدگیر ساختمان و اماکن + نصب کولر آبی + نصب درب های اتومات پارکینگی + شمال تهران + سیم کشی و برق کشی + تعمیر و سرویس درب های اتومات پارکینگی + سرویس کولر + تعمیر کولر آبی +

تماس بگیرید

تعمیر ریموت درب پارکینگ – شمال غرب تهران – ۸ صبح تا ۱۰ شب ( مرتضی مودبی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

کلیدسازی + نصب درب های اتومات پارکینگی + غرب تهران + تهران + اسلامشهر + تعمیر و سرویس درب های اتومات پارکینگی +

تماس بگیرید

غرب تهران – اسلامشهر ( پرویز مرادی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر و سرویس درب های اتومات پارکینگی + کرج + نصب درب های اتومات پارکینگی +

تماس بگیرید

تعمیر ریموت درب پارکینگ – فقط داخل شهر کرج – ۱۰ صبح تا ۶ عصر ( اسحق صدیقی چوبری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

نصب درب های اتومات پارکینگی + تهران + کلیدسازی + شمال تهران + تعمیر و سرویس درب های اتومات پارکینگی + نصب کرکره برقی + تعمیر و سرویس کرکره برقی + غرب تهران +

تماس بگیرید

صادقیه – ستارخان – مرزداران – ژاندارمری ( رحمان گنجی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
99%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
96%
:امتیاز کل

تعمیر و سرویس درب های اتومات پارکینگی + نصب درب های اتومات پارکینگی + اصفهان + تعمیر و سرویس کرکره برقی + کلیدسازی + نصب کرکره برقی +

تماس بگیرید

فقط داخل شهر اصفهان ( جلال نصراصفهانی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
89%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

نصب و تعمیر و سرویس درب شیشه ای اتومات و معمولی + تعمیر و سرویس کرکره برقی + نصب درب های اتومات پارکینگی + کرج + نصب کرکره برقی + تعمیر و سرویس درب های اتومات پارکینگی +

تماس بگیرید

کل کرج – ۸ صبح تا ۸ شب ( حسین عالی پورریمله )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

نصب و تعمیر دزدگیر خودرو + تهران + غرب تهران + تعمیر و سرویس درب های اتومات پارکینگی + کلیدسازی + تعمیر و سرویس کرکره برقی +

تماس بگیرید

قفل و کلید تمامی خودروها انجام میشود – غرب تهران ( تقی امید )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر و سرویس کرکره برقی + نصب کرکره برقی + تعمیر و سرویس درب های اتومات پارکینگی + نصب درب های اتومات پارکینگی + تهران + کلیدسازی + غرب تهران +

تماس بگیرید

قفل و کلید تمامی خودروها انجام میشود – فقط غرب – شمال غربی ( علی یاوری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
93%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

نصب درب های اتومات پارکینگی + سیم کشی و برق کشی + تعمیر و سرویس درب های اتومات پارکینگی + نصب و تعمیر دوربین مداربسته + نصب و تعمیر آیفون تصویری و معمولی + تهران + غرب تهران + شمال تهران +

تماس بگیرید

تعمیر ریموت درب پارکینگ – شمال – غرب – ۷ صبح ۹ شب ( محمدحسین باجلان )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

نصب کرکره برقی + شرق تهران + شمال تهران + تعمیر و سرویس درب های اتومات پارکینگی + نصب و تعمیر دوربین مداربسته + نصب و تعمیر دزدگیر ساختمان و اماکن + نصب درب های اتومات پارکینگی + تهران + نصب و تعمیر آیفون تصویری و معمولی + تعمیر و سرویس کرکره برقی +

تماس بگیرید

شمال – شرق – 9 صبح تا 8 شب ( حسین جوادی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
92%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

نصب درب های اتومات پارکینگی + تهران + تعمیر و سرویس درب های اتومات پارکینگی + شرق تهران +

تماس بگیرید

تعمیرات درب های فروشگاهی انجام نمیشود – تعمیر ریموت درب پارکینگ – شرق تهران ( علیرضا احمدی پیروز )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
89%
:امتیاز کل

کلیدسازی + تعمیر و سرویس درب های اتومات پارکینگی + تهران + شمال تهران +

تماس بگیرید

قفل و کلید تمامی خودروها انجام میشود – تعمیر ریموت درب پارکینگ – فقط شمال تهران – ۹ صبح تا ۱۲ شب ( داوود گنجی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
95%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
94%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.