ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "ا"


تعمیر کولر + سرویس کولر + تهران + ا + شمال تهران + شرق تهران + نصب کولر +

تماس بگیرید

شمال شرق تهران ( یوسف ربانی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
93%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
93%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.