ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "آپاراتی و پنچرگیری سیار"


مکانیک سیار + باتری سازی خودرو + اصفهان + آپاراتی و پنچرگیری سیار +

تماس بگیرید

داخل شهر اصفهان – ۹ صبح تا ۱۲ شب ( یوسف استکی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

مکانیک سیار + باتری سازی خودرو + آپاراتی و پنچرگیری سیار + کرج +

تماس بگیرید

داخل شهر کرج – ۷ صبح تا ۱۲ شب ( حمید بگووردی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

یدک کش و حمل خودرو + مکانیک سیار + آپاراتی و پنچرگیری سیار + ساری + باتری سازی خودرو +

تماس بگیرید

داخل شهر ساری ( مجتبی بی ذر )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

اصفهان + مکانیک سیار + آپاراتی و پنچرگیری سیار + باتری سازی خودرو +

تماس بگیرید

فقط داخل شهر اصفهان – ۸ صبح تا ۱۰ شب ( محسن حقی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

آپاراتی و پنچرگیری سیار + مکانیک سیار + اصفهان + باتری سازی خودرو + یدک کش و حمل خودرو +

تماس بگیرید

کل اصفهان – ۲۴ ساعته ( بهرام حسن پور )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

شیراز + باتری سازی خودرو + مکانیک سیار + آپاراتی و پنچرگیری سیار +

تماس بگیرید

کل شیراز – ۲۴ ساعته ( نیما مرشد بهبهانی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

مکانیک سیار + باتری سازی خودرو + آپاراتی و پنچرگیری سیار + شیراز +

تماس بگیرید

تعمیر ماشین های قدیمی و کاربراتور انجام نمیشود – کل شیراز – ۷ صبح تا ۱۱ شب ( سعید رحمانی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

97%
:نحوه برخورد
95%
:تخصص فنی
95%
:تمیز کار بودن
93%
:ارائه فاکتور
97%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

آپاراتی و پنچرگیری سیار + مکانیک سیار + باتری سازی خودرو + رشت +

تماس بگیرید

کل رشت ( یعقوب مسلم راد )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

آپاراتی و پنچرگیری سیار + مکانیک سیار + مشهد + باتری سازی خودرو + یدک کش و حمل خودرو +

تماس بگیرید

کل مشهد – ۹ صبح تا ۹ شب ( الیاس سنجری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

آپاراتی و پنچرگیری سیار + مکانیک سیار + یدک کش و حمل خودرو + رشت + باتری سازی خودرو +

تماس بگیرید

داخل شهر رشت ( شهرام خانجانی کویخی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

شیراز + آپاراتی و پنچرگیری سیار + مکانیک سیار + باتری سازی خودرو +

تماس بگیرید

شیراز به جز صدرا ، شهرک گلستان ، صنایع – ۹ صبح تا ۱۱ شب ( محمدجعفر ابراهیمی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

اصفهان + باتری سازی خودرو + مکانیک سیار + آپاراتی و پنچرگیری سیار +

تماس بگیرید

داخل شهر اصفهان ( امیر نوری علویجه )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.