ارسال آگهی

اصطلاحات رایج در داربست بندی

افراد متخصص در زمینه نصب و برپایی داربست برای تجهیزات و کار خود اصطلاحاتی دارند که در این مطلب سعی شده است تا به توضیح و کارآیی این اصطلاحات بپردازیم.

اصطلاحات رایج در داربست بندی

از جمله اصطلاحات مهمی که در داربست بندی مورد استفاده قرار می گیرد عبارت است از:

Base platePlankToe board clip
BraceBay lengthBoard
Board beare intermediate transomButlersCastor
CouplerGuard railHoop iron
LedgerAccess plate formLift
Need transomNode pointPuncheon
RakerScafftagSleeve coupler
Sole plateSpigot joint pinStandard
Stop EndTieToe bord
TransomUnitbeam

Base plate: پایه فلزی می باشد که به منظور پخش و توزیع بار در زیر لوله های استاندارد بین لوله استاندارد و خاک بکار می رود.

Plank: تخته هایی که در داربست استفاده می شوند، Plank نامیده می شوند.

Toe board clip: به گیره نگه دارنده قرنیز می گویند.

Brace: لوله های مهاری که به صورت اریب و ضربدری بسته می شوند و باعث محکم نگه داشتن ساختمان داربست می شود.

Bay length: فاصله بین دو پایه استاندارد مجاور در روبرو و طول اسکافولد.

Board: برای دسترسی به سکوهای کاری و… از این چوب نرم استفاده می شود که مقاومت این چوب ها باید در برابر آتش زیاد باشد.

Board beare intermediate transom : از این لوله برای تقویت سکو های کار که در فاصله بین ladger  نصب می شود، استفاده می گردد.

Butlers: لوله ای که بخوبی با بریس ها محکم می شود و برای تقویت آن در مقابل اسکافولد به کار میرود.

Castor: چرخ گردانی است که برای حرکت داربست با ابزار قفل کن به پایه استاندارد بسته می شود.

Toe board clip: گیره نگه دارنده قرنیز را می نامند.

اصطلاحات داربست بندی

Coupler: بستی است که به منظور بستن و اتصال دو لوله به یکدیگر در اسکافولد بکار می رود و به دو نوع حامل بار و غیر حامل بار تقسیم می شود.

Guard rail: لوله ای است که برای جلوگیری از سقوط افراد از داخل داربست بسته می شود. (معمولا از کف محل کار در ارتفاع 91 و47 سانتیمتری)

Hoop iron: تسمه ای فلزی که مانع از شکاف برداشتن و جدا شدن تخته هامی شود و به سر تخته اسکافولد می بندند.

Ledger: لوله ای به صورت افقی که به لوله استاندارد بسته شده (توسط بست های حامل بار) این لوله ها از خم شدن استاندارد جلوگیری می کند و مثل ساپورتی برای ترانزوم ها عمل می کنند.

Access plate form: سکویی که از چوب ساخته می شود و محل ورودی نردبان را مهیا می کند.

Lift: مجموعه ای از ترانزوم ها، تخته های حامل و لجر ها که یک سطح افقی برای اسکافولد را مهیا می کنند.

Need transom: ترانزومی است که از اسکافولد بیرون می آید.

Node point: محل اتصال ترانزوم، لجر و استاندارد ها به هم را می گویند.

Puncheon: لوله ای عمودی است که در پایین ترین انتهای خود با کوپلرها به لوله افقی وصل می شود که مانع از رسیدن بار به صورت مستقیم به بیس پلیت و یا زمین می شود.

Raker: لوله حامل بار که به شکل اریب می باشد و جهت تقویت داربست بکار برده می شود.

Scafftag: اتیکتی که به داربست در تمام راههای ورودی نصب می شود و نشان دهنده این است که اسکافولد در هفته گذشته مورد بررسی قرار گرفته و در دو رنگ سبز و قرمز موجود می باشد (سبز داربست ایمن است ) (قرمز داربست نا ایمن است )

Sleeve coupler: قطعه ای است که دو لوله را به یکدیگر متصل می کند (همراه با مغزی چدنی یا فلز دیگر)

Sole plate: تخته الوار کوتاه که زیر بیس پلیت نصب می گردد و فشار وارده را توزیع می کند و در زمینهای سست و شل کاربرد فراوانی دارد. (بین زمین و بیس پلیت قرار گرفته است)

Spigot joint pin: بستی که در آخر اسکافولد بسته می گردد و جهت اتصال دو لوله داربست به یکدیگر کاربرد دارد.

Standard: لوله عمودی که جهت انتقال بار به سطح زمین بکار برده می شود.

Stopend: گاردریلی است که در انتهای اسکافولد و به منظور جداکردن قسمت بدون تخته بکار برده می شود و نیز از سقوط افراد جلوگیری می کند.

Tie: لوله ای است که برای بستن اسکافولد به یک لنگر بکار گرفته می شود.

Toebord: (قرنیز) تخته ای که برای جلوگیری از سقوط اشیا و ابزار در طول لبه سکو بسته می شود.

Transom: لوله ای است که استاندارد بیرونی را به استاندارد درونی وصل می کند، این لوله بین ledger قرار گرفته است و سکوی کار را درست می کند.

Unitbeam: برای ساخت شبکه ای از بیم های ترکیب شده به اسکافولد به کار برده می شود.

دسته بندی شده در: اجاره داربست, مجله

ارسال نظر