ارسال آگهی

احیاء چاه آب و رسوب زدایی چاه

احیاء چاه آب و رسوب زدایی با دانستن روش های اصولی و صحیح رسوب زدایی موضوع مورد بحث ما در این مطلب می باشد.

احیاء چاه آب

می دانیم که چاه های آب به مرور زمان و با بهره برداری هایی که از آنها صورت میگیرد و بر اثر عوامل متعددی از قبیل رسوب مواد معدنی، فعالیت میکروارگانیزمها و مهاجرت ذرات ریز دانه آبخوان از میزان آبدهی آنها کاسته می شود. این فرآیند به آبخوان و شرایط چاه، شدت و ضعف متفاوتی دارد که این مشکلات را با عملیات رسوب زدایی و احیاء و چاه بازکنی می توان برطرف کرد.

نشانه های انسداد چاه و زمان نیاز به احیاء چاه آب

  • کاسته شدن میزان آبدهی چاه به مرور زمان
  • افزایش یافتن مصرف برق پمپ چاه
  • کاهش کیفیت آب برداشتی و ماسه دهی چاه
  • افت سطح دینامیک چاه

پس از اینکه عملیات ویدئو متری و بررسی و تشخیص مشکلات چاه با توجه به وضعیتی که چاه دارد و با روش های فیزیکی و یا شیمیایی و یا ترکیب کردن این روش ها با هم، طبق نظر و تشخیص کارشناسان نسبت به احیاء چاه آب و رسوب زدایی آن می توان اقدام کرد. می توان برای احیاء چاه از کارشناسان در زمینه تخلیه و لایروبی و حفر چاه کمک گرفت.

مزایای احیاء چاه آب و رسوب زادیی آناحیاء چاه آب با روش های اصولی

افزایش میزان آبدهی چاه
کاهش یافتن میزان بهای پرداختی بابت مصرف برق
بهبود کیفیت آب برداشتی و رفع مشکل ماسه دهی
افزایش یافتن طول عمر پمپ و الکتروموتور
توسعه چاه و رفع رسوبات حتی از پشت گراول فیلتر
حذف کردن تنش روی لوله جدار و کاهش احتمالی تخریب لوله جدار

احیاء چاه آب و رسوب زدایی با روش های شیمیایی

در آن دسته از چاه هایی که دارای رسوبات سخت می باشند و خارج کردن این رسوبات به روشهای معمول فیزیکی قابل انجام نیست، از مواد شیمیایی استفاده می کنند. مواد شیمیایی رسوبات موجود روی جدار را حل می کنند، گراول پک و آبخوان پیوستگی که بین این رسوبات وجود دارد را از بین برده و باعث می شود بخش زیادی از رسوبات حل شده و سایر رسوبات سست شوند. برای خارج کردن این رسوبات می توان به کمک پیستون زنی یا پمپاژ و یا برس زنی اقدام کرد.

رسوب زدایی به روش ضربه هوای فشرده

این روش جدیدترین راه برای احیاء چاه آب می باشد. سیستم ضربه هوای فشرده می تواند در کسری از ثانیه، یک بمب هوا در داخل چاه بوجود بیاورد. تخلیه هوا در زمانی کمتر از 5 میلی ثانیه و در فشاری بین 20 تا 200 بار، سبب ایجاد یک موج بسیار قدرتمند می شود که باعث خورد شدن و جدا شدن رسوبات از جداره چاه می شود. این فرآیند باعث پاک شدن مشبک ها و گراول پک از رسوبات شده و موجب افزایش میزان آبدهی چاه می گردد.

دسته بندی شده در: تاسیسات, مجله, دانستنی ها

ارسال نظر